Pieejamās publikācijas. Priekšskatījums . Priekšskatījums; Bahasa Indonesia; čeština; Dansk
Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas centieni starpreliģiju sadarbības jomā Viena no mormonisma raksturīgākajām
„Mēs ticam, ka evaņģēlija vadošie principi un priekšraksti ir: pirmais — ticība Tam Kungam, Jēzum Kristum; otrais — grēku nožēlošana; trešais — kristīšana, iegremdējot ūdenī, grēku piedošanai; ceturtais — roku uzlikšana Svētā Gara dāvināšanai.”Jau kopš Sākumskolas laikiem mēs cenšamies iegaumēt šo ticības apliecinājumu.Izpratne par principiem ir ...
Reliģijas nozīme: sabiedrības sāls Šī eseja par ticību un sabiedrību ir ceturtais raksts piecu rakstu sērijā par reliģijas nozīmi. „Reliģija ir dižena sabiedrības veidotāja.” — Rabīns Džonatans Sakss [1] Daudzās senās pasaules kultūrās sāls simbolizē draudzību, biedriskumu un dāsnumu. Israēla ļaudis godāja to kā derības zīmi.
Izglītībai ir īpaša loma Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļu dzīvē, un tā sasaucas ar daudzām citām mor
Līdzīga statistika atrodama pētījumā „Faith Matters Survey 2006”, kas citēts grāmatā American Grace: How Religion Divides and Unites Us. [7] Eliezer Schnall, „Women's Health Initiative observational study”, Journal of Religion and Health, 2011. g. nov. Skat. arī Gabe LaMonica, „Study Links Regular Religious Service Attendance ...
Pateicoties mīlestībai, starp vecākiem un bērniem veidojas ciešas attiecības un bērni jūtas droši. Brigams Jangs mācīja, ka „laipni skati, laipna rīcība, laipni vārdi un jauka, svēta izturēšanās pret saviem bērniem, vienos mūs ar bērniem tādām saitēm, ko nebūs vienkārši saraut; turpretī rupja apiešanās un nelaipnība atgrūdīs bērnus”.