Arhīvs

„Ikvienam ir nepieciešams laiks, lai meditētu un gremdētos pārdomās. . . . Bieži vien mēs esam tik aizņemti, un pasaule ir tik skaļa, ka ir grūti sadzirdēt debešķīgos vārdus: „Rimstiet un ziniet, ka es esmu Dievs.””
Kā tu #UzklausiViņu? Elders Gerijs E. Stīvensons iemācījās atpazīt Jēzus Kristus vārdus caur Svēto Garu.
Stresa situācijas arī var radīt iespējas.  Tā kā pasaule reaģē uz koronavīrusu un daudzas dzīves un ikdienas darbības ir padarītas sarežģītas, šis ir laiks, kad izrādīt savu cēlsirdību un labsirdību pret citiem.
Nesen lasīju mileniāļa sarakstīto rakstu par reliģiju. Tā kā daudzi jaunie pieaugušie pamet baznīcu un reliģiju, viņš jautāja sev: „Kāpēc es vēl esmu šeit?” Tas man lika aizdomāties, un kopš tā brīža es jautāju sev: „Kāpēc es vēl esmu šeit?”
Kā jūs dalāties evaņģēlijā globālās pandēmijas laikā? Elders Dīters F. Uhtdorfs runā par misionāru izrādīto radošumu šajos grūtajos laikos.
Man nepārtrauktā Atjaunošana nozīmē mīlestību—Dieva mīlestību, kas aptver visas paaudzes un visus cilvēkus.
Zinot, ka mūsu ēdamgalds svētdienā kļūs par Svētā Vakarēdiena galdu, mēs abi sestdienā īpašas rūpes pievēršam tam, lai mūsu māja būtu tīra un kārtīga. Mans vīrs AR PRIEKU loka veļu un sūc putekļus. Un es priecājos, ka varu rast prieku viņa priekā!
Viņš ir bijis kopā ar mani visdrūmākajos brīžos, spēcinot manu garu dienu pēc dienas vai dažkārt stundu pa stundai. Kāpēc gan Viņš ir bijis kopā ar mani?
Māsa Džīna B. Bingema uzklausa Jēzu Kristu caur sirsnīgu pārliecību, ka viņa rīkojas pareizi.
Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca māca, ka ģimenes ir svēta Dieva ieceres daļa. Tās ir stipras sabiedrības pamats.
Māsa Bonija H. Kordone un māsa Šerona Jūbenka iesūtīja video, cerot, ka māsas Eiropas Austrumu reģionā varēs saņemt šos vēstījumus un sajust viņu mīlestību.
Prezidents Rasels M. Nelsons sniedz mierinošu vēsti laikā, kad turpinās centieni aizsargāt mūsu kopienas no COVID-19 pandēmijas. Viņš runā par mieru, kas gūstams tikai caur Jēzu Kristu.