JAUNĀKIE RAKSTI

Kā es varu uzklausīt Viņu? Svētajos Rakstos Dievs ir vairākkārt iepazīstinājis Savu Dēlu Jēzu Kristu ar īpašu uzaicinājumu „uzklausīt Viņu”. Kā mēs sadzirdam Tā Kunga balsi? Kā mēs varam uzklausīt Viņu labāk un biežāk? Kā izklausās Viņa balss, un vai mēs varam būt droši, ka to sadzirdam?
Dažādos veidos var atsākt noturēt stabu konferences (sākot ar 2020. gada novembri), kā arī iknedēļas dievkalpojumus (jau tagad), kā to atļauj vietējie apstākļi
20. septembra vakarā tiešsaistē notiks svētbrīdis ar prezidentu un māsu Pokhilko. Šī būs brīnišķīga iespēja uzklausīt viņu vēstījumus un liecības izmantojot zoom starpniecību.
Šī jaunā sistēma dos iespēju Baznīcas locekļiem nosūtīt templim to cilvēku vārdus, kuriem ir nepieciešama palīdzība, lai vēlāk šie vārdi tiktu pieminēti ticības pilnās lūgšanās.
14. septembrī 3 no rīta pēc Latvijas laika notiks tiešsaistes tikšanās pasākums ar elderu un māsu Rasbandiem. Viņi atbildēs uz jautājumiem un dalīsies atziņās par Atjaunošanu un jauno Atjaunošanas vēstījumu.
Elders Dīters F. Uhtdorfs no Divpadsmit apustuļu kvoruma saka, ka viņš var uzklausīt Viņu, pateicoties tam, ka viņš jūt Glābēja mīlestību.
Elders Holands pauž savu apbrīnu par semināra un institūta studentiem, kuri parādīja savas pielāgošanās spējas, elastīgumu un cerību, mācoties ārpus klases globālās pandēmijas laikā.
Visa nākamā gada laikā pēdējo dienu svēto jauniešiem visā pasaulē tiks atgādināts par viņu lomu, uz ko prezidents Rasels M. Nelsons atsaucās kā uz „visdiženāko darbu” uz Zemes.