JAUNĀKIE RAKSTI

Mēs aicinām neprecētos pieaugušos (46 gadus vecus un vecākus) apmeklēt iknedēļas Svēto Rakstu studiju semināru, kurā jūs apspriedīsit, kā izveidot laimīgu ģimeni.
Kā tu atsaucies aicinājumam #UzklausiViņu? Prezidents Dalins H. Oukss apliecina, ka Tas Kungs var svētīt gan mūs, gan citus, ja mēs atsaucamies aicinājumam #UzklausiViņu.
Mēs aicinām visus neprecētos pieaugušos (46 gadus vecus un vecākus) pievienoties svētbrīdim kopā ar Sergeju un Jeļenu Semjonovu, kuri stāstīs par humora lomu un vietu ģimenes dzīvē.
Ir pagājis viens gads, kopš Baznīcas locekļi nav pulcējušies dievnamos sabata dienā un ieradušies uz citiem pasākumiem citās nedēļas dienās.
18. aprīlī, plkst. 18:00, norisināsies Latvijas apgabala organizēts Zoom svētbrīdis ar elderu Okumura.
Šajā Lieldienu laikā mēs ar pateicību pieminam mūsu Kunga un Glābēja, Jēzus Kristus, Augšāmcelšanos. Mēs ar prieku pasludinām un svinīgi liecinām, ka, pateicoties Jēzum Kristum, mēs visi atkal dzīvosim.
Šeit tiks ievietotas visas gaidāmās aprīļa vispārējās konferences svarīgākās ziņas un jaunumi, līdzko tie būs pieejami.
2021. gada 17. martā jaunieši piedalījās virtuālā globālā koncertā