JAUNĀKIE RAKSTI

Visi neprecētie un precētie jaunie pieaugušie (vecumā no 18 līdz 30 gadiem) un studenti, kuri beigs vidusskolu vai līdzvērtīgu mācību istādi, tiek aicināti piedalīties Vispasaules svētbrīdī kopā ar elderu un māsu Stīvensoniem 6. jūnijā pulksten 15:00 pēc Latvijas laika.
Mēs aicinām jauniešus no 11 līdz 17 gadiem pievienoties tiešsaistes pasākumam “Dižens darbs”.
Augstākais prezidijs ir paziņojis par izmaiņām Eiropas austrumu reģionā, kas stāsies spēkā 2021. gada 1. augustā.
Mēs aicinām neprecētos pieaugušos (46 gadus vecus un vecākus) apmeklēt iknedēļas Svēto Rakstu studiju semināru, kurā jūs apspriedīsit, kā izveidot laimīgu ģimeni.
Kā tu atsaucies aicinājumam #UzklausiViņu? Prezidents Dalins H. Oukss apliecina, ka Tas Kungs var svētīt gan mūs, gan citus, ja mēs atsaucamies aicinājumam #UzklausiViņu.
Mēs aicinām visus neprecētos pieaugušos (46 gadus vecus un vecākus) pievienoties svētbrīdim kopā ar Sergeju un Jeļenu Semjonovu, kuri stāstīs par humora lomu un vietu ģimenes dzīvē.
Ir pagājis viens gads, kopš Baznīcas locekļi nav pulcējušies dievnamos sabata dienā un ieradušies uz citiem pasākumiem citās nedēļas dienās.
18. aprīlī, plkst. 18:00, norisināsies Latvijas apgabala organizēts Zoom svētbrīdis ar elderu Okumura.