JAUNĀKIE RAKSTI

Mēs varam sekot Jēzus miera nesēja piemēram, pārliecinoši daloties savos uzskatos, taču arvien vairoties no dusmām un ļaunprātības.
Kad dzīvē izceļas vētras, jūs varat būt nesatricināmi un saglabāt cerību, ja paļaujaties uz savu ticību Jēzum Kristum. Šī ticība mudinās jūs ik dienas apdomāt, kā jūs varat vēl labāk Viņam sekot.
Uzziniet par Jēzus dižā Skolotāja lomu, atrodot Svētajos Rakstos atbildi uz jautājumu — kas ir Kristus?
Uzziniet, kā Jēzus ir Tēva Vienpiedzimušais Dēls, atrodot Svētajos Rakstos atbildi uz jautājumu — kas ir Kristus?
Uzziniet par Jēzu un Viņa Augšāmcelšanos, atrodot Svētajos Rakstos atbildi uz jautājumu — kas ir Kristus?
Uzziniet, kā Jēzus cieta mūsu dēļ, atrodot Svētajos Rakstos atbildi uz jautājumu — kas ir Kristus?
Uzziniet par Jēzus kā mūsu piemēra lomu, atrodot Svētajos Rakstos atbildi uz jautājumu — kas ir Kristus?
Uzziniet par Jēzu kā kādu, kurš sniedz mums piedošanu, rodot Svētajos Rakstos atbildi uz jautājumu — kas ir Kristus?