JAUNĀKIE RAKSTI

Kā es varu uzklausīt Viņu? Svētajos Rakstos Dievs ir vairākkārt iepazīstinājis Savu Dēlu Jēzu Kristu ar īpašu uzaicinājumu „uzklausīt Viņu”. Kā mēs sadzirdam Tā Kunga balsi? Kā mēs varam uzklausīt Viņu labāk un biežāk? Kā izklausās Viņa balss, un vai mēs varam būt droši, ka to sadzirdam?
Jaunie precētie pāri un jaunie vecāki tiek aicināti uz eldera un māsas Okumuru semināru ciklu „Jaunie precētie pāri”.
Uzskaitīt mūsu svētības ir daudz labāk, nekā uzskaitīt mūsu problēmas. Neatkarīgi no mūsu situācijas, pateicības izrādīšana par mums sniegtajām privilēģijām ir unikālas un iedarbīgas zāles ar paliekošu ietekmi.
Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas pravietis un prezidents Rasels M. Nelsons 2020. gada 20. novembrī plkst. 11:00 pēc kalnu standartlaika (MST) (20.00 pēc Latvijas laika) dalīsies īpašā video vēstījumā ar visu pasauli.
Kā tu #UzklausiViņu? Elders Džefrijs R. Holands apgalvo, ka balsī teiktas lūgšanas var veicināt labāku saziņu ar Dievu.
Nesenie atjauninājumi misionāru ieteikšanas sistēmā Baznīcas locekļiem, kas tika izlaisti septembra sākumā, palīdz draugiem tikties ar misionāriem vienkāršākā un uzlabotā veidā.
Ar prieku darām zinām, ka, sākot ar 2020. gada 21. oktobri, savus pienākums Baltijas misijā oficiāli ir sācis pildīt prezidents un māsa Hafi. Pagaidām viņi kalpos attālināti no Provo, Jūtas štata, ASV.
Novembrī norisināsies Latvijas apgabala konference, kas, ņemot vērā situāciju valstī un augstāko pilnvaroto norādījumus, tiks noturēta zoom platformā.