JAUNĀKIE RAKSTI

Piedzīvo, kā Mormona Grāmatas tēli atdzīvojas Almas 32:12-13 ekranizējumā! Kā tu vari pieredzēt Mormona Grāmatas svētības savā dzīvē?
Vaitu prāto par to, kā tu vari iemācīties būt par Jēzus Kirstus mācekli? Ieklausies jauniešos no visas pasaules, kuri dalās tajā, kur viņi ir atraduši savas svētās vietas.
Tempļa skvēra Tabernakla koris un orķestris piedāvā Dženisas Kapas Perijas dziesmu „Bērna lūgšana”.
Piedzīvo, kā Mormona Grāmatas tēli atdzīvojas 1. Nefija 17:49, 51 ekranizējumā! Kā tu vari pieredzēt Mormona Grāmatas svētības savā dzīvē?
Piedzīvo, kā Mormona Grāmatas tēli atdzīvojas 2. Nefija 2:27 ekranizējumā! Kā tu vari pieredzēt Mormona Grāmatas svētības savā dzīvē?
Tempļa skvēra Tabernakla koris un orķestris izpilda Klāras V. Makmāsteras sarakstīto un visu iemīļoto bērnu garīgo dziesmu „Glābēja gaismā” Meka Vilberga aranžējumā.
Piedzīvo, kā Mormona Grāmatas tēli atdzīvojas 1. Nefija 17:3 ekranizējumā! Kā tu vari pieredzēt Mormona Grāmatas svētības savā dzīvē?
Piedzīvo, kā Mormona Grāmatas tēli atdzīvojas 1. Nefija 8:10-12 ekranizējumā! Kā tu vari pieredzēt Mormona Grāmatas svētības savā dzīvē?