JAUNĀKIE RAKSTI

Kā es varu uzklausīt Viņu? Svētajos Rakstos Dievs ir vairākkārt iepazīstinājis Savu Dēlu Jēzu Kristu ar īpašu uzaicinājumu „uzklausīt Viņu”. Kā mēs sadzirdam Tā Kunga balsi? Kā mēs varam uzklausīt Viņu labāk un biežāk? Kā izklausās Viņa balss, un vai mēs varam būt droši, ka to sadzirdam?
Novembrī norisināsies Latvijas apgabala konference, kas, ņemot vērā situāciju valstī un augstāko pilnvaroto norādījumus, tiks noturēta zoom platformā.
Ar prieku darām zinām, ka, sākot ar 2020. gada 21. oktobri, savus pienākums Baltijas misijā oficiāli ir sācis pildīt prezidents un māsa Hafi. Pagaidām viņi kalpos attālināti no Provo, Jūtas štata, ASV.
FamilySearch, pasaulē lielākā ģenealoģijas pakalpojumu vietne, publicējusi 8 miljardus meklējamo vārdu no tās vēsturisko pierakstu kolekcijas.
Lai sadzirdētu kāda čukstus, tostarp Gara čukstus, jo tuvāk esi, jo labāk. Tā ir vieglāk sadzirdēt. Un es esmu atklājis, ka, tuvinoties Viņam, es izjūtu arvien lielāku vēlmi Viņam līdzināties. Un, jo vairāk es cenšos Viņam līdzināties, jo, man šķiet, Viņam ir vieglāk ar mani sazināties.
Elders un māsa Gonga turpina izjust ļoti vieglus COVID-19 simptomus un atveseļojas mājās. Viņi ir pateicīgi par daudzajām lūgšanām un satraukuma un mīlestības izteikšanu.
Rasels M. Nelsons, Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas prezidents, svētdien, 2020. gada 4. oktobrī, paziņoja par plāniem celt jaunus tempļus visā pasaulē.
2020. gada oktobra vispārējās konferences sestdienas pēcpusdienas sesijā prezidents Henrijs B. Airings no Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstākā prezidija paziņoja par jaunu reģionu Septiņdesmito aicināšanu un par augstāko pilnvaroto — Septiņdesmito un reģionu Septiņdesmito atbrīvošanu no aicinājuma.