JAUNĀKIE RAKSTI

Eiropas austrumu reģiona plāns 2022. gadam
„Atcerieties, cik vērti jūs esat” — tā vienkārši, tomēr spēkpilni vēsta šī dziesma. Būsim laipni pret citiem, un, kad paši tiekam sāpināti, varam vērsties pie Jēzus Kristus, kurš mūs pazīst un mīl.
Ievērojot ar Dievu noslēgtās derības, mēs saņemam spēku savos pārbaudījumos, kas neizbēgami nāk, un sagatavojamies godības pilnai dzīvei nākamībā.
Ģimenes attiecības dod mums iespēju pilnveidot mūsu raksturu un savstarpējo mīlestību. Dievs vēlas, lai mēs tiektos pēc Viņa augstākajām svētībām, ievērojot Viņa baušļus.
Ja jūs pozitīvi lūkojaties uz dzīvi, jūs pasaulē varat saskatīt tik daudz skaistā un lolot attiecības ar tiem, kurus mīlat. Sarakstījusi un izpildījusi Reigana Rindlisbahere.
Kad dzīvē izceļas vētras, jūs varat būt nesatricināmi un saglabāt cerību, ja paļaujaties uz savu ticību Jēzum Kristum. Šī ticība mudinās jūs ik dienas apdomāt, kā jūs varat vēl labāk Viņam sekot.
Uzsāciet savus laimes meklējumus ar labo, kas jau ir jums apkārt. Kad vēlaties aizbēgt no tā, kas jūs esat, atcerieties, ka jums ir pieejama palīdzība un Dievs nemūžam jūs nepametīs.
Mēs visi esam saistīti vienotā cilvēces ģimenē un Dieva ģimenē. Ģimenes apvienojas, kad paaudzes jēgpilni savienojas, lolo neviltotas attiecības un piedalās jēgpilnā kalpošanā.