JAUNĀKIE RAKSTI

Kā es varu uzklausīt Viņu? Svētajos Rakstos Dievs ir vairākkārt iepazīstinājis Savu Dēlu Jēzu Kristu ar īpašu uzaicinājumu „uzklausīt Viņu”. Kā mēs sadzirdam Tā Kunga balsi? Kā mēs varam uzklausīt Viņu labāk un biežāk? Kā izklausās Viņa balss, un vai mēs varam būt droši, ka to sadzirdam?
Ņemot vērā pastāvīgās bažas par sabiedrības veselības stāvokli visā pasaulē, Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstākais prezidijs ir paziņojis, ka 2021. gada aprīļa vispārējā konference tiks noturēta tikai virtuālajā vidē.
Elders Ulisess Soaress no Divpadsmit apustuļu kvoruma un viņa sieva svētku pārtraukumā izjuta vieglus KOVID-19 simptomus.
Tiešsaistes pasākums par karjeras izvēli jauniešiem un jaunajiem pieaugušajiem
Svētbrīdis ir ierunāts latviešu valodā.
19. decembrī plkst. 13:00 pēc Latvijas laika visiem Austrumeiropas reģiona jauniešiem būs iespēja tiešsaistē apmeklēt sanāksmi par templi.
Elderam Deilam G. Renlandam un māsai Rutei L. Renlandai ir bijis pozitīvs Covid-19 tests, neskatoties uz rūpīgi ievērotām ieteiktajām sabiedrības veselības vadlīnijām. Viņu veselības stāvoklis tiek rūpīgi uzraudzīts, taču esam pateicīgi, ka elderam Renlandam šobrīd ir novērojami tikai viegli simptomi.
5. decembris, Eiropas Austrumu reģiona pasākums