JAUNĀKIE RAKSTI

  Nedēļu saraksts grupu braucieniem uz Stokholmas templi 2020. gadā.
  Grāmatas „Svētie” otrais sējums ir stāsts par Jēzus Kristus Baznīcu pēdējās dienās.
  Lai pielāgotos Baznīcas nosaukuma pareizai lietošanai, bezvadu tīkls sanāksmju namos un citās Baznīcas telpās tiks mainīts no „LDSAccess” uz „Liahona”.
  Latvijas apgabalā tika aicināts jauns apgabala prezidijs. Šis prezidijs plāno Baznīcas darbu un īsteno Baznīcas pārraudzību visā Latvijā un tās draudzēs.
  2019. gada nogalē Latvijā tika aicināts pirmais Baznīcas patriarhs. Šo būtisko aicinājumu kā lielu pagodinājumu uzņēmās pildīt Gvido Senkāns.
  Mēs esam Atjaunošanas darba turpinātāji tikpat lielā mērā, kā Džozefs ir tā aizsācējs.
  Ja mēs gribam virzīties uz priekšu, mums ir JĀRAUGĀS uz priekšu.
  Olgas Vaivodes liecība