Baznīcas mājaslapas

Evaņģēlija resursi sniedz resursus, kurus Baznīcas locekļi var izmantot evaņģēlija studijām tiešsaistē. Lūk daži biežāk izmantotie:

Vai tu vēlētos uzzināt vairāk par Kristus Baznīcas locekļiem un to, kam mēs ticam?

Šī informācija ir domāta ziņu medijiem un plašākai sabiedrībai

Šajā lapā ir atrodami lieliski Baznīcas veidoti mediju materiāli.

Šie resursi jums palīdzēs uzzināt vairāk par par jūsu senčiem.