Meklē pierakstus tieššaistē no visas pasaules


  Evaņģēlija resursi sniedz resursus, kurus Baznīcas locekļi var izmantot evaņģēlija studijām tiešsaistē. Lūk daži biežāk izmantotie:

  Svētie Raksti

  Vispārējā konference

  Žurnāls 'Liahona'


  Šie resursi jums palīdzēs uzzināt vairāk par par jūsu senčiem.

  Meklē pierakstus tieššaistē no visas pasaules

  PDS resursi