Idejas, kā sagatavoties dalībai Vispārējā Konferencē

Sagatavojieties vispārējai konferencei

Katru aprīli un oktobri mums ir privilēģija dzirdēt iedvesmotus vēstījumus un saņemt vadību no Debesu Tēva caur Viņa pravieti, apustuļiem un citiem Baznīcas vadītājiem. Vispārējā konference ir lieliska dāvana — dāvana, no kuras mums jācenšas gūt pēc iespējas vairāk labumu!

Vai jūs domājat par to, kā jūs varat labāk sagatavoties „uzklausīt Viņu” gaidāmās vispārējās konferences laikā? Lūk četras idejas:

Uzdodiet jautājumus un meklējiet atbildes

Mums vajadzētu vērot vispārējo konferenci, ar jautājumiem mūsu prātā. Elders Dīters F. Uhtdorfs mācīja:


Atbildes uz jūsu konkrētajām lūgšanām var nākt tieši no konkrētas runas vai no konkrētas frāzes. Citreiz atbildes var būt šķietami nesaistītā vārdā, frāzē vai dziesmā. Sirds, kas piepildīta ar pateicību par dzīves svētībām, un dedzīga vēlme dzirdēt padomu vārdus un sekot tiem, sagatavos ceļu personīgai atklāsmei

“General Conference—No Ordinary Blessing,”, Ensign vai Liahona, 2011. gada septembris, 5. lpp.

Tāpēc, gatavojoties vispārējai konferencei, padomājiet par jautājumiem, kas jums ir nomākuši jūsu prātu, pierakstiet tos un pēc tam klausieties atbildes, ko Tas Kungs jums sūtīs ar Saviem kalpiem vispārējās konferences laikā. Pierakstiet un saglabājiet savus konferences jautājumus un iedvesmotās atbildes pašreizējā vispārējās konferences publikācijā.

Atveriet savu sirdi un prātu un uzklausiet Viņu

Papildus atbildēm uz jūsu jautājumiem Tam Kungam var būt arī citas lietas, ko Viņš vēlas jums pateikt. Esiet atvērti visiem vēstījumiem, ko Viņš var jums sniegt. Ja jūs lūdzat Viņu un patiesi lūdzat palīdzību, lai sadzirdētu un atpazītu Viņa balsi, Viņš palīdzēs jums vispārējās konferences laikā atrast tos vēstījumus, kas domāti tieši jums.  Lai attīstītu šīs attiecības un prasmes, noskatieties, kā atsevišķi Tā Kunga apustuļi uzklausa Viņu (#UzklausiViņu).

bilde

Uzziniet vairāk par Jēzus Kristus īpašajiem lieciniekiem

Viens no iemesliem, kāpēc mēs tik ļoti mīlam vispārējās konferences, ir tas, ka tās dod mums iespēju dzirdēt Tā Kunga Jēzus Kristus apustuļus, kas dara to, uz ko viņi bija aicināti, — sniedz savu liecību kā īpašie Kristus liecinieki. Klausoties viņu vēstījumos, ieklausieties tajā, ko viņi māca par Jēzu Kristu. Uztveriet to kā iespēju padziļināt savu ticību Glābējam un Viņa evaņģēlijam. Ja vēlaties uzzināt vairāk par šiem īpašajiem Jēzus Kristus lieciniekiem, Baznīcas tīmekļa vietnē ir pieejami lieliski resursi. Šie resursi ir lielisks veids, kā uzzināt par Baznīcas vadītājiem un padziļināt savu liecību par viņu īpašajiem aicinājumiem.

bilde

Aiciniet citus piedalīties Vispārējā konferencē

Tāpat kā Viņam ir vēstījumi jums, Dievs vēlas runāt ar visiem Saviem bērniem. Padomājiet par kādu, kuru pazīstat, kam būtu noderīgi dzirdēt Tā Kunga balsi vispārējās konferences laikā. Ir daudz veidu, kā uzaicināt citus piedalīties vispārējā konferencē:

Pēc konferences

Vispārējā konference var būt garīgo atziņu un atklāsmju svētki. Lai palīdzētu jums atcerēties savu garīgo pieredzi, jūs varat uzrakstīt savā dienasgrāmatā par to, uz kādiem jautājumiem esat saņēmuši atbildes, kādas runas jūs iedvesmoja un kādos veidos vēlaties pilnveidoties. Varat arī dalīties savās domās ar saviem mīļajiem. Padomājiet par to, kā konference ir tuvinājusi jūs Kristum un ko jūs darīsit, lai turpinātu sekot Viņam un Viņa praviešu vārdiem. Kā mācīja prezidents Henrijs B. Airings, otrais padomnieks Augstākajā prezidijā: „Ja jūs pietiekami uzticaties Dievam, lai klausītos Viņa vēsti katrā šīs konferences uzrunā, dziesmā un lūgšanā, jūs to atradīsit. Un, ja jūs pēc tam dodaties un darāt to, ko Viņš vēlas, pieaugs jūsu spēks uzticēties Viņam, un ar laiku jūs pārņems pateicība, atklādami, ka Viņš ir sācis uzticēties jums.” (“Trust in God, Then Go and Do,”, Ensign vai Liahona, 2010. gada novembris, 73).

Šeit ir papildu resursi, lai paplašinātu jūsu vispārējās konferences pieredzi:

Skatiet sadaļu (teksts angliski) “Veidi, kā skatīties vai klausīties vispārējās konferences tiešraidi”, lai uzzinātu, kā pieslēgties pārraidēm.