Labklājības un pašpaļāvības resursi

„Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība” (Jāņa 10:10)