Lāčplēša iela 71, Rīga
Dievkalpojumi klātienē un tiešsaistē caur ZOOM notiek 10:30 un 12:00.
Detalizētāku informāciju skatieties šeit:
www.jezuskristusbaznica.org/baznica-tiessaiste-2021
Saziņai:
Rūdolfs Senkāns (Rīgas 1. draudze)
29224438, rudolfs.senkans@gmail.com
Vladimirs Bogdanovs (Rīgas 2. draudze)
29769562, Vladimir.OR.Bogdanov@gmail.com

Dumbrāja iela 24a, Rīga, LV-1067
(dievkalpojumi draudzes ēkā uz laiku ir atcelti)
Par iespējām apmeklēt dievkalpojumus Rīgā skatieties šeit:
www.jezuskristusbaznica.org/baznica-tiessaiste-2021

Krišjāņa Valdemāra iela 31, Liepāja, LV-3401
Dievkalpojumi klātienē un tiešsaistē caur ZOOM notiek 11:00.
Detalizētāku informāciju skatieties šeit:
www.jezuskristusbaznica.org/baznica-tiessaiste-2021
Saziņai:
Verners Ceimers
26759913, ceimers.verners@gmail.com

Rīgas iela 85, Daugavpils, LV-5401
Dievkalpojumi klātienē un tiešsaistē caur ZOOM notiek 11:00.
Detalizētāku informāciju skatieties šeit:
www.jezuskristusbaznica.org/baznica-tiessaiste-2021
Saziņai:
Jurijs Kovaļevskis
28263545, jurisko58@inbox.lv

Baznīcas Latvijā e-pasts:
jezuskristusbaznica@gmail.com

Ģimenes vēstures izpētes jautājumos sazināties ar
Līgu Sapožņikovu
282 448 61, ligocka2@gmail.com

Sabiedrisko attiecību jautājumos sazināties ar
Rihardu Fridbergu
297 932 66, rihards.fridbergs@gmail.com

Rakstiet mums uz mūsu facebook profilu:
m.me/JezusKristusBaznica