Pārraide „Mācīšana pēc Glābēja parauga” — ar elderu Dīteru F. Uhtdorfu

Soltleiksitija, Jūtas štats

Svētdien, 2022. gada 12. jūnijā, Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Divpadsmit apustuļu kvoruma loceklis, elders Dīters F. Uhtdorfs, runās īpašā pārraidē — „Mācīšana pēc Glābēja parauga”.

Elders Dīters F. Uhtdorfs no Divpadsmit apustuļu kvoruma
Elders Dīters F. Uhtdorfs no Divpadsmit apustuļu kvoruma

Šis unikālais pasākums ir veltīts visiem Baznīcas locekļiem, kuri vai nu māca, pildot savu aicinājumu, vai māca savās mājās.

Elders Uhtdorfs dalīsies principos, kuri palīdzēs katram Baznīcas loceklim gūt prieku un panākumus, mācot evaņģēliju, un vairot viņu spēju mācīt tā, kā to darīja Glābējs.

Vietējie vadītāji tiek mudināti izvēlēties tādu pārraides skatīšanās dienu un laiku, kas ir vispiemērotākais Baznīcas locekļiem viņu reģionā. Skolotāju padomes sanāksme varētu kalpot par lielisku iespēju, lai noskatītos šo pārraidi.

Kā skatīties

No 12. jūnija pārraide dažādās valodās būs pieejama:

  • Baznīcas satelīta sistēmā (saskaņā ar plānotajiem pārraižu laikiem)
  • Vietnē Broadcasts.ChurchofJesusChrist.org (pieejama divas nedēļas)
  • Vietnē YouTube (tiešsaistē un straumēšanā pēc pieprasījuma)
  • Pēdējo dienu svēto kanālā (Latter-day Saints Channel) (tiešsaistē un straumēšanā pēc pieprasījuma)
  • Evaņģēlija bibliotēkā (tiešsaistē un video pēc pieprasījuma, kā arī audio un teksts 39 valodās)

Sīkāku informāciju par pārraidi, tai skaitā straumēšanu, pieejamām valodām un subtitriem personām ar dzirdes traucējumiem varat skatīt pārraides grafikā.

Ja nepieciešams atbalsts satelīta aprīkojuma lietošanā un pārraides straumēšanā, staba tehnoloģijas speciālists var apmeklēt vietni mhtech.ChurchofJesusChrist.org.