2022. gada 11. septembris

Pasaules mēroga svētbrīdis ar elderu un māsu Renlandiem

Elder and Sister Renlund

Klausieties elderu un māsu Renlandus uzrunājam jaunos pieaugušos visā pasaulē par vēsturiskajiem un personīgajiem stāstiem, kas atrodami „Svētie, 3. sējums: Drosmīgi, cēli un neatkarīgi”.

Viņi runā par tādām tēmām kā: personīgā vadība no Dieva un kā kļūt tuvākiem Viņam, vienotība ģimenē, palīdzība citiem un rūpes par viņu vajadzībām. Skatieties svētbrīdi Evaņģēlija bibliotēkas sadaļā „Jaunie pieaugušie” ([https://www.churchofjesuschrist.org/study/broadcasts/worldwide-devotional-for-young-adults/2022/08/full-session?lang=lav]) vai YouTube (tiešraidē vai straumēšanā pēc pieprasījuma: [https://www.youtube.com/c/churchofjesuschrist]).