Apgabala vēstījums: mūsu lielā iespēja

Apgabala vēstījums: mūsu lielā iespēja

Dārgie brāļi un māsas!

Šī dzīve ir laiks, lai sagatavotos satikt Dievu (Almas 34:32). Kā mums veicas? Vai mēs mērķtiecīgi gatavojamies, pastāvīgi tiecoties pilnveidoties un garīgi augt? Ja tas tā ir, mēs noteikti varam atbildēt uz jautājumu: Kas ir nākamais solis manā pilnveidošanās procesā? Mums ir jātiecas līdzināties Debesu Tēvam un Viņa Dēlam, Jēzum Kristum, vienmēr meklējot Viņu gribu un pakļaujoties tai. Dievs nekad nebūs vienaldzīgs un atbalstīs mūs visos mūsu taisnīgajos centienos.

Dievs ir mūsu mīlošais Tēvs debesīs. Viņš ir ļoti žēlīgs un gadīgs Tēvs, par ko katrs var pārliecināties, ja vien centīsies saskatīt, kā Tas Kungs svēta un vada viņa dzīvi. Viņš mums ir devis visas nepieciešamās zināšanas un norādījumus, lai šajā dzīvē mēs varētu gūt panākumus – gan laicīgi, gan garīgi. Ja mēs pastāvīgi turēsim visus Dieva baušļus, mēs būsim svētīti un laimīgi: „Jo lūk, viņi ir svētīti visās lietās gan laicīgi, gan garīgi; un, ja viņi iztur uzticīgi līdz galam, viņi tiek uzņemti debesīs, lai tādējādi viņi varētu dzīvot ar Dievu nebeidzamā laimes stāvoklī.” (Mosijas 2:41.)

Dzīvojot taisnīgi, būdami patiesi un uzticīgi noslēgtajām derībām, prieku un laimi mēs varam sajust jau tagad. Tieši prieks un dievišķa laimes sajūta ir tie kritēriji, pēc kuriem varam zināt, kā mums veicas šajā dzīvē, jo „Ādams krita, lai cilvēki varētu būt; un cilvēki ir, la viņi varētu gūt prieku” (2. Nefija 2:25). Lai Dievs mūs svēta šajā gatavošanās laikaposmā, ko pavadām uz Zemes, – tā ir mūsu lielā iespēja!

Rihards Fridbergs

Apgabala prezidenta 1. padomnieks
 

Piedzimšanas noslēpums

Mēs visi uz Zemes šīs piedzimstam
Ar saviem sapņiem un cerībām.
Tomēr dzimšanas brīdī mēs aizmirstam
Par Debesīs noslēgtām derībām.
Caur apziņas klusumu, ar atmiņas zudumu
Šai dzīvē katrs mēs ienākam
Katru dienu no jauna, no laba un ļauna
Kā mācības skolā mēs iesākam.
Mācāmies staigāt, runāt un smaidīt,
Mācāmies mīlēt, piedot un gaidīt,
Sapņot, cīnīties, krist un celties,
Lūgt, dot un par visu pateikties.
Cik labi tas izdodas katram no mums,
Rādīs to dzīves iznākums.

             Vija Vijolīte