Apustuļa vizīte - īpaša privilēģija latviešu svētajiem

Apustuļa vizīte - īpaša privilēģija latviešu svētajiem

1.jūnijā Rīgā, Pasaules tirdzniecības centrā 'Rīga', visiem interesentiem bija iespēja tikties ar Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas apustuli, elderu Bednāru, un dzirdēt viņa vēstījumu. Tikšanās ar apustuli notika Latvijas apgabala konferences ietvaros, kur uzstājās arī Latvijas apgabala prezidents Jurijs Kovaļevskis un Baltijas misijas prezidents – elders Bosvels.

„Lai katrā mūsu baznīcas stabā paviesotos vismaz viens no apustuļiem, būtu nepieciešami 30 gadi. Tā kā šī iespēja tikties ar apustuli Latvijā patiesi ir īpaša privilēģija!” atklājot Latvijas apgabala konferenci, pavēstīja reģiona Septiņdesmitais – elders Senkāns. Arī Baltijas misijas prezidents Bosvels norādīja, ka latvieši ir īpaša tauta: „Pati svarīgākā no Gara dāvanām ir garīgums un latviešiem tā ir ļoti izteikta.” „Kalpojot šajā misijā, mēs esam ļoti iemīļojuši Latvijas cilvēkus,” atzina viņa sieva, „mēs patiesi priecājamies būt kopā ar jums.”

Savas uzrunas sākumā apustulis Bednārs vērsās pie visiem, kas nav no Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas, sakot: „Desmit gadu laikā apceļojot 120 valstis, esmu pārliecinājies, ka visi cilvēki it visur ir ļoti līdzīgi. Visi mīl savas ģimenes un vēlas to labāko saviem bērniem. Ikvienam ir svarīgi atrast atbildes uz būtiskiem dvēseles jautājumiem, piemēram: no kurienes mēs nākam; kāds ir šīs dzīves mērķis; kas ar mums notiks pēc nāves; vai ģimenes attiecības turpināsies arī pēc šīs dzīves? Atjaunotais Jēzus Kristus evaņģēlijs sniedz atbildes uz šiem jautājumiem un palīdz saprast, par ko varam kļūt. … Tikai mūsu baznīcā māca, ka ģimenes var būt kopā arī pēc nāves, un tikai mēs apliecinām, ka mums ir pilnvaras saistīt ģimenes uz visu mūžību.” Runājot par to, kādēļ pēdējo dienu svētie tik centīgi aicina uz baznīcu savus draugus un paziņas, apustulis teica: „Atklājot kaut ko labu savā dzīvē un pārliecinoties, ka tas mums palīdz, mēs gluži dabiski gribam ar to dalīties. … Mēs aicinām visus nākt un izzināt šīs lietas pašiem, vēršoties pie Dieva.”

Uzrunājot baznīcas locekļus, apustulis atgādināja, ka, uzņemoties kristību derības, Kristus pārstāvēšana izvirzās priekšplānā, – tā kļūst svarīgāka par mūsu personīgajām vēlmēm: „Dievs nevēlas mūs uz trim stundām svētdienās, Viņš vēlas mūs uz mūžiem.” Savā vēstījumā elders Bednārs jo īpaši uzsvēra Jēzus Kristus īstenotās Izpirkšanas divējādo lomu: „Izpirkšana ne vien ļauj mums saņemt piedošanu par saviem grēkiem, bet palīdz arī tiem krietnajiem cilvēkiem, kas ik dienu cenšas kļūt labāki. Tā dod mums spēku rīkoties labāk un kļūt arvien labākiem. Tā dod mums spēku, kas daudzkārt pārsniedz mūsējo.”

Savas uzrunas beigās elders Bednārs pavēstīja: „Kā Jēzus Kristus apustulis, es liecinu, ka Dievs, Mūžīgais Tēvs, dzīvo, ka Jēzus Kristus ir Viņa mīļotais Dēls. Es liecinu, ka viņi parādījās Džozefam Smitam, lai uzsāktu evaņģēlija atjaunošanu uz Zemes. Priesterības pilnvaras ir atjaunotas uz Zemes. Pilnvaras rīkoties Dieva vārdā nevar iegūt, saņemot diplomu. Tās nepiešķir teoloģijas semināros. Tās saņem caur roku uzlikšanu no tiem, kam ir šādas pilnvaras. Šis – Jaunajā Derībā aprakstītais– veids turpinās arī mūsdienās. Pēteris, Jēkabs un Jānis – trīs senie apustuļi – parādījās Džozefam Smitam un viņa biedriem, lai caur roku uzlikšanu piešķirtu viņiem priesterības pilnvaras un atslēgas. … Es apliecinu, ka šīs priesterības atslēgas ir uz Zemes vēl joprojām.”

Noslēdzot uzstāšanos, apustulis teica: „Es piesaucu pār jums šo svētību. Tiem, kas nav no mūsu ticības, – lai jums ir patiesa interese uzzināt un apgūt šo vēstījumu, lai jūs varētu izmantot kaut nelielu daļiņu ticības, lai uzklausītu, mācītos un attiecīgi rīkotos. Vēršoties pie tiem, kas ir mūsu baznīcas locekļi un jau ir noslēguši svētās derības, es svētīju jūs, lai jūs daudz pilnīgāk izprastu un novērtētu šīs derības un lai jūs spētu pieminēt un godāt šīs derības. Jūs gaida bagātīgas svētības, ja vien jūs centīsieties dzīvot tā, lai tās saņemtu.”

Izvērstu aprakstu par apustuļa vīzīti Austrumeiropas reģionā (angļu valodā), skat. šeit.