Ar nākamo gadu tiks uzsākta jauna pasaules mēroga Baznīcas programma bērniem un jauniešiem

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas vadītāji ir tikuši informēti par jaunas pasaules mēroga programmas ieviešanu Baznīcas bērniem un jauniešiem.

Ar nākamo gadu tiks uzsākta jauna pasaules mēroga Baznīcas programma bērniem un jauniešiem

2018. gada 8. maijā Baznīcas Augstākais prezidijs paziņoja par jaunu programmu, ar ko no 2020. gada 1. janvāra tiks aizstātas līdzšinējās Baznīcas bērnu un jauniešu programmas, ieskaitot skautu programmu, personības izaugsmes programmu, kā arī programmas „Pienākums pret Dievu un „Ticība Dievam”.

Saskaņā ar 15. jūlija paziņojumu, bērni un jaunieši tiek mudināti pabeigt savas līdzšinējās izaugsmes programmas līdz šī gada 31. decembrim, bet gadījumā, ja būs nepieciešams papildus laiks, atzinības balvas  būs pieejamas pasūtīšanai vēl līdz 2020. gada 1. martam.

Minētajā paziņojumā ir iekļauti arī programmas ieviešanas soļi vietējiem Baznīcas vadītājiem, lai viņi zinātu, kā sagatavoties brīdim, kad tiks ieviesta jaunā ģimenē balstītā un Baznīcas atbalstītā bērnu un jauniešu programma.

Divpadsmit apustuļu kvoruma prezidenta vietas izpildītājs M. Rasels Balards 29. septembrī uzstāsies ar īpašu pārraidi, sniedzot par šo programmu detalizētāku informāciju. Savukārt, 17. novembrī elders Gerits V. Gongs no Divpadsmit apustuļu kvoruma noturēs  īpašu tikšanos ar bērniem un jauniešiem, kas tiks pārraidīta 18 valodās.

Vietējiem vadītājiem paredzētie materiāli šobrīd ir pieejami mājaslapā ChildrenandYouthLeaders.ChurchofJesusChrist.org, kur vecākiem un vadītājiem cita starpā tiek sniegtas ievada vadlīnijas. Septembrī šī mājaslapa tiks papildināta ar Baznīcas locekļiem paredzēto informāciju, kas būs pieejama angļu, franču, itāļu, japāņu, korejiešu, ķīniešu (vienkāršotajā un tradicionālajā), portugāļu, samoāņu, sebuāņu, spāņu, tagalu, tongiešu un vācu valodā.

„Caur principiem, kas tiks mācīti šīs bērnu un jauniešu programmas ietvaros, tiks īstenota augstāka un svētāka pieeja tam, kā pamudināt jauno paaudzi sekot Jēzus Kristum un piemērot Viņa evaņģēliju visās savās dzīves jomās,” vēsta Augstākā prezidija un Divpadsmit apustuļu kvoruma vadlīnijas. „Šīs būtiskās programmas ietvaros tiks īstenota evaņģēlija apguve, sekmēta kalpošanas privilēģiju izmantošana un personības izaugsme, kā arī noturēti aizraujoši pasākumi.”

Lai gan ar jauno programmu tiek turpināti līdzšinējie centieni, uzsverot evaņģēlija apguvi, aicinot uz kopīgu kalpošanu un citiem pasākumiem, kā arī uz personīgās izaugsmes mērķu izvirzīšanu, bērni un jaunieši turpmāk tiks mudināti izvēlēties paši savus mērķus. Šo mērķu īstenošana, apvienojumā ar mācīšanos, kalpošanu un jautriem pasākumiem, „sekmēs viņu garīgo, sociālo, fizisko un intelektuālo izaugsmi”.

Šī gada novembrī un decembrī Baznīcas draudzēm tiks piegādātas jaunas rokasgrāmatas „Personīgās izaugsmes bērnu rokasgrāmata” un „Personīgās izaugsmes jauniešu rokasgrāmata”.

Baznīcas locekļiem kopš šī rudens būs pieejama arī mobilā lietotne Gospel Living, ko varēs lejupielādēt angļu, spāņu vai portugāļu valodā (vēlāk tā būs pieejama vēl citās valodās).

Uzsākot programmas īstenošanu, tai paredzētie materiāli sākotnēji  būs pieejami 15 valodās. Ar nākamā gada 1. martu šie materiāli, iepriekš minētās pārraides un mājaslapa būs pieejama arī citās valodās.