Augstākā prezidija 2019. gada Ziemassvētku vēstījums

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstākais prezidijs ir nācis klajā ar šo 2019. gada Ziemassvētku vēstījumu:

Augstākais prezidijs

Ziemassvētki atgādina mums par ģimenes saietiem, dāvanām un kalpošanu. Šīs atmiņas izriet no patiesā Ziemassvētku svinēšanas iemesla — mūsu Debesu Tēva pārpasaulīgās dāvanas. „Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.” (Jāņa 3:16.) Mēs liecinām, ka Jēzus Kristus — Miera valdnieks un Pasaules gaisma — tik tiešām dzīvo. Visi cilvēki, kuri izvēlas Viņam sekot, var iemantot prieku. Šajos Ziemassvētkos atsauksim atmiņā Jēzus Kristus dzīvi un Viņa īstenoto Izpirkšanu. Sajutīsimies radniecīgi tiem, kuri cieš, un paraudzīsimies cits uz citu kā uz Dieva dēliem un meitām. Paudīsim pateicību un atzinību par šo — ne ar ko nesalīdzināmo — dāvanu, ko Tēvs mums ir devis, — par Viņa Dēlu, To Kungu, Jēzu Kristu.

Augstākais prezidijs