Augstākā prezidija vēstījumi

Augstākā prezidija vēstījumi

Augstākais prezidijs katru mēnesi sagatavo īpašus vēstījumus ar kuriem mājskolotāji var dalīties ar saviem aizbilstamajiem. Apmeklējuma mācības vēstījumi skatāmi šeit.

2016. gada vēstījumi

Janvāris Mūsu mīļo laime Prezidents Airings
Februāris Droši piezemēties turbulences apstākļos Prezidents Uhtdorfs
Marts Mācaities no Manis Prezidents Monsons
Aprīlis Pravietojusm un personīgā hatklāsme Prezidents Airings
Maijs Izvēles Prezidenst Monsons
Jūnijs Mūsu Tēvs, mūsu Audzinātājs Prezidents Uhtdorfs
Jūlijs Uzticīgi savu priekšteču ticībai Prezidents Monsons
Augusts Cerība uz mūžīgās ģimenes mīlestību Prezidents Airings

2015. gada vēstījumi

Janvāris Sekojiet praviešiem! Prezidents Monsons
Februāris Liecība un pievēršanās Prezidents Airings 
Marts Viņa maigo roku ieskāvumā Prezidents Uhtdorfs
Aprīlis Prezidents Monsons pieprasa būt drosmīgiem Prezidents Monsons
Maijs Tempļa svētības Prezidents Monsons
Jūnijs Ģimenes var būt mūžīgas Prezidents Airings
Jūlijs Labi viss Prezidents Uhtdorfs
Augusts Esiet gaisma Prezidents Monsons
Septembris Ģimenes un lūgšana Prezidents Airings
Oktobris Finišēt ar joprojām degošu lāpu Prezidents Uhtdorfs
Novembris Esiet paraugs un gaisma! Prezidents Monsons
Decembris Atvēliet laiku Glābējam Prezidents Monsons

Agrāku gadu Augstākā prezidija vēstījumi ir skatāmi šeit!