Augstākā prezidija Ziemassvētku svētbrīdis

Augstākā prezidija Ziemassvētku svētbrīdis

„Ziemassvētki ir tas retākais no brīžiem, kad mēs paskatāmies uz citiem ar jaunām acīm, kad atveram savas sirdis nedaudz plašāk apkārtējam skaistumam un izturamies pret citiem nedaudz laipnāk un līdzjūtīgāk,” teica prezidents Dīters F. Uhtdorfs no Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstākā prezidija, atklājot Augstākā prezidija Ziemassvētku svētbrīdi šī gada 6. decembrī. Šajā dienā Soltleiksitijas Konferenču centrā pulcējās tūkstošiem cilvēku, kuri vēlējās uzklausīt Baznīcas vadītāju Ziemassvētku vēstījumu. Vēl vairāk cilvēku pulcējās vietējo draudžu namos vai pie datora ekrāniem, lai noskatītos šo pārraidi tiešsaistē. 

 „Taču mēs visi zinām, ka Ziemassvētku garu pārāk bieži aizēno vai pat pilnībā apslāpē izmisīgā steiga un spiediens, ko izraisa iepirkšanās, rēķini un pārpilnā dienaskārtība,” teica prezidents Uhtdorfs. „Es aicinu ikvienu no mums šajā Ziemassvētku laikā atrast kādu klusu, dvēselisku brīdi, lai izteiktu atzinību un sirsnīgu pateicību „Dāsnajam”. … Iepērkot dāvanas, pasniedzot un saņemot tās, atvēlēsim laiku arī tam, lai klusībā padomātu par dāsnajām veltēm, ko Dievs ir izlējis pār mums, Viņa bērniem,” norādīja prezidents Uhtdorfs.

„Šovakar mēs esam pulcējušies, jo mēs visi mīlam Ziemassvētkus un šo svētku laiku,” teica elders L. Vitnijs Kleitons no Septiņdesmito prezidija. “Ziemassvētkiem ir dievišķa spēja vienot mūs kā ģimenes locekļus, draugus un sabiedrību. … Ziemassvētku transformējošais gars sakņojas Jēzus Kristus pestīšanas spēkā, kas padara mūsu dzīvi labāku.”

Palīdzības biedrības vispārējā prezidente – māsa Linda K. Bērtone – dalījās atmiņās par Ziemassvētkiem, ko piedzīvojusi bērnībā un jaunībā, un par laiku, kad nomira viņas vectētiņš.  „Kaut gan es sēroju par viņa aiziešanu, mani svētīja un mierināja zināšanas par diženo laimes ieceri,” teica māsa Bērtone.

Viņa pastāstīja arī par laiku, kad, būdama jauna četru bērnu māmiņa, uzzinājusi, ka viņai ir vēzis: „Togad Ziemassvētki bija citādi. Lai kā man patiktu viss, kas saistās ar Ziemassvētkiem, vienīgais, kas tobrīd šķita svarīgi, bija mana mūžīgā laulība, mana ģimene un mana ticība un liecība par savu Debesu Tēvu, Jēzu Kristu un [Dieva] ieceri.”

Elders Deivids A. Bednārs no Divpadsmit apustuļu kvoruma teica: „ Ikkatrā mūsu dzīves posmā, visos apstākļos, kurus mums nākas piedzīvot, un visos izaicinājumos, ar kuriem mēs sastopamies, Jēzus Kristus ir gaisma, kas kliedē bailes, sniedz pārliecību un vadību un rada paliekošu mieru un prieku. … Daudzas no neaizmirstamām un paliekošām Ziemassvētku tradīcijām ietver visdažādākās gaismas — gaismiņas eglītēs, gaismiņas mūsu mājās, sveces uz mūsu galdiem. Lai ikvienos svētkos skaistās gaismiņas atgādina mums par Viņu — visas gaismas avotu!”