2021

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas draudžu zoom dievkalpojumi un stundas

dievkalpojuma bi;de

Rīgas 1. draudze/Liepāja (latviešu valodā)

Dievkalpojumi 10.30 – 11.00 - Rīga1 (katru svētdienu): https://us02web.zoom.us/j/81012060087?pwd=SkpBVWI3eXlVVkhIcWE3MnZQVmNYdz09 (Parole: riga1)

Dievkalpojumi 10.30 – 11.00 - Liepāja (katru svētdienu): https://us02web.zoom.us/j/2754438130 (Parole: Kristus)

Sākumskola 11.10 – 11.50 - R1/Liep. (katru svētdienu): https://us02web.zoom.us/j/88083905836?pwd=RFBpbk1tQ2FyMW5rTkJsNjZ4aU9CUT09 (Parole: 2021)

Svētdienas skola 11.10 – 11.50 - R1/Liep. (katru 1. un 3. svētdienu): https://us02web.zoom.us/j/81012060087?pwd=SkpBVWI3eXlVVkhIcWE3MnZQVmNYdz09 (Parole: riga1)

Palīdzības biedrība 11.10 – 11.50 - R1/Liep. (katru 2. un 4. svētdienu): https://us02web.zoom.us/j/81012060087?pwd=SkpBVWI3eXlVVkhIcWE3MnZQVmNYdz09 (Parole: riga1)

Elderu kvorums 11.10 – 11.50 - R1/Liep. (katru 2. un 4. svētdienu): https://us02web.zoom.us/j/2754438130 (Parole: Kristus)

Jauniešu stundas 11.10 – 11.50 - R1/Liep. (katru 1. un 3. svētdienu): https://us02web.zoom.us/j/2754438130 (Parole: Kristus)

Kopējā stunda vīriešiem un sievietēm 11.10 – 11.50 – Rīga1 (mēneša 5. svētdiena, ja tāda ir): https://us02web.zoom.us/j/81012060087?pwd=SkpBVWI3eXlVVkhIcWE3MnZQVmNYdz09 (Parole: riga1)

Kopējā stunda vīriešiem un sievietēm 11.10 – 11.50 – Liepāja (mēneša 5. svētdiena, ja tāda ir): https://us02web.zoom.us/j/2754438130 (Parole: Kristus)

Rīgas 2. draudze/Daugavpils (krievu valodā)

Dievkalpojumi 10.30 – 11.00 - Rīga2 (katru svētdienu): https://us02web.zoom.us/j/9413695542?pwd=ZkRjOEplOXRLQmdjQkN6Q3pyaGgzQT09

Dievkalpojumi 10.30 – 11.00 - Daugavpils (katru svētdienu): https://us02web.zoom.us/j/2288460286?pwd=aFIxd2phcFZyZlQyeC9PaGVYd25sQT09 (Parole: 477283)

Sākumskola 11.10 – 11.50 - R2/Daugavp. (katru svētdienu): https://us02web.zoom.us/j/9413695542?pwd=ZkRjOEplOXRLQmdjQkN6Q3pyaGgzQT09

Svētdienas skola 11.10 – 11.50 - Rīga2 (katru 1. un 3. svētdienu): https://us02web.zoom.us/j/9413695542?pwd=ZkRjOEplOXRLQmdjQkN6Q3pyaGgzQT09

Svētdienas skola 11.10 – 11.50 - Daugavpils (katru 1. un 3. svētdienu): https://us02web.zoom.us/j/2288460286?pwd=aFIxd2phcFZyZlQyeC9PaGVYd25sQT09 (Parole: 477283)

Palīdzības biedrība 11.10 – 11.50 - R2/Daugavp. (katru 2. un 4. svētdienu): https://us02web.zoom.us/j/9413695542?pwd=ZkRjOEplOXRLQmdjQkN6Q3pyaGgzQT09

Elderu kvorums 11.10 – 11.50 - R2/Daugavp. (katru 2. un 4. svētdienu): https://us02web.zoom.us/j/9413695542?pwd=ZkRjOEplOXRLQmdjQkN6Q3pyaGgzQT09

Jauniešu stundas 11.10 – 11.50 - R2/Daugavp. (katru 1. un 3. svētdienu): Pagaidām nenotiek

Kopējā stunda vīriešiem un sievietēm 11.10 – 11.50 – Rīga2 (mēneša 5. svētdiena, ja tāda ir): https://us02web.zoom.us/j/9413695542?pwd=ZkRjOEplOXRLQmdjQkN6Q3pyaGgzQT09

Kopējā stunda vīriešiem un sievietēm 11.10 – 11.50 – Daugavpils (mēneša 5. svētdiena, ja tāda ir): https://us02web.zoom.us/j/2288460286?pwd=aFIxd2phcFZyZlQyeC9PaGVYd25sQT09 (Parole: 477283)