2021

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas draudžu zoom dievkalpojumi un stundas

dievkalpojuma bi;de

Klātienes dievkalpojumi

Sākot ar 27. jūniju atsāksies dievkalpojumi klātienē visās draudzēs. Stundas vēl aizvien norisināsies zoom platformā.
Rīgas 1. un Rīgas 2. draudzē dievkalpojumi uz laiku norisināsies kā klātienē tā zoom platformā pamīšus katru otro nedēļu.

Rīgas 1. draudze klātienē pulcējas katru otro svētdienu, plkst. 12:00. Svētdienā, kad draudzei nav klātienes dievkalpojums, tiek noturēts ierastais zoom dievkalpojums, kura sākums ir plkst. 11:00.
Rīgas 1. draudze uz klātienes dievkalpojumu sāka pulcēsies 27. jūnijā.

Rīgas 2. draudze klātienē pulcējas katru otro svētdienu, plkst. 13:00. Svētdienā, kad draudzei nav klātienes dievkalpojums, tiek noturēts ierastais zoom dievkalpojums, kura sākums ir plkst. 11:00.
Rīgas 2. draudze uz klātienes dievkalpojumu sāka pulcēties 4. jūlijā.

Dievkalpojuma apmeklējums ir jāpiesaka jūsu draudzes prezidentam vai elderu kvoruma prezidentam. Tas tiek darīts dēļ cilvēku skaita ierobežojumiem sanāksmēm telpās reliģiskajām organizācijām. Tā pat dievkalpojuma apmeklējums notiek maskās. Par papildus jautājumiem par dievkalpojuma apmeklējumu vērsieties pie sava draudzes prezidenta vai elderu kvoruma prezidenta.

Rīgas 1. draudze/Liepāja (latviešu valodā)

Dievkalpojumi 11.00 – 11.45 - Rīga1 (katru otro svētdienu tikai zoom): https://zoom.us/j/94817283876?pwd=OWxRaWVOQjU4M0tTZHhGc3EyWnVSUT09 (Parole: riga1)

Dievkalpojumi 12.00 – 12.45 - Rīga1 (katru otro svētdienu tikai klātienē)

Dievkalpojumi 12.00 – 12.45 - Liepāja (katru svētdienu klātienē)

Sākumskola 10.00 – 10.45 - R1/Liep. (katru svētdienu tikai zoom): https://zoom.us/j/98032151320?pwd=L2Z5bC9UdE9nK0ZBa0NWNW1GWmp1dz09 (Parole: 090680)

Svētdienas skola 10.00 – 10.45 - R1/Liep. (katru 1. un 3. svētdienu tikai zoom): https://zoom.us/j/94817283876?pwd=OWxRaWVOQjU4M0tTZHhGc3EyWnVSUT09 (Parole: riga1)

Palīdzības biedrība 10.00 – 10.45 - R1/Liep. (katru 2. un 4. svētdienu tikai zoom): https://zoom.us/j/94817283876?pwd=OWxRaWVOQjU4M0tTZHhGc3EyWnVSUT09 (Parole: riga1)

Elderu kvorums 10.00 – 10.45 - R1/Liep. (katru 2. un 4. svētdienu tikai zoom): https://zoom.us/j/94144205495?pwd=N0d5N29GZzYwdDlzK1JuQVc2cE40UT09 (Parole: Kristus)

Jauniešu stundas 10.00 – 10.45 - R1/Liep. (katru 1. un 3. svētdienu tikai zoom): https://zoom.us/j/94144205495?pwd=N0d5N29GZzYwdDlzK1JuQVc2cE40UT09 (Parole: Kristus)

Kopējā stunda vīriešiem un sievietēm 10.00 – 10.45 – Rīga1 (mēneša 5. svētdiena, ja tāda ir, tikai zoom): https://zoom.us/j/94817283876?pwd=OWxRaWVOQjU4M0tTZHhGc3EyWnVSUT09 (Parole: riga1)

Kopējā stunda vīriešiem un sievietēm 10.00 – 10.45 – Liepāja (mēneša 5. svētdiena, ja tāda ir, tikai zoom): https://zoom.us/j/94144205495?pwd=N0d5N29GZzYwdDlzK1JuQVc2cE40UT09 (Parole: Kristus)

Rīgas 2. draudze/Daugavpils (krievu valodā)

Dievkalpojumi 11.00 – 11.45 - Rīga2 (katru otro svētdienu tikai zoom): https://zoom.us/j/93126910078?pwd=MWRvdFNTcEdsRlV0alNtZTVWZjhTdz09 (Parole: 999623)

Dievkalpojumi 13.00 - 13.45 - Rīga2 (katru otro svētdienu klātienē)

Dievkalpojumi 12.00 – 12.45 - Daugavpils (katru svētdienu klātienē ar zoom translāciju): https://zoom.us/j/6419409288?pwd=V3RsdHZLWVAxeHcwZUlMemdPT1A4dz09 (Parole: 477283)

(Nodarbības - nodarbību laikus skatieties draudzes kalendārā https://www.churchofjesuschrist.org/calendar/ (nepieciešams ielogoties baznīcas sistēmā), vai jautājiet savas draudzes vadītājiem.)

Sākumskola - R2/Daugavp. (katru svētdienu tikai zoom): https://zoom.us/j/93126910078?pwd=MWRvdFNTcEdsRlV0alNtZTVWZjhTdz09 (Parole: 999623)

Svētdienas skola - Rīga2 (katru 1. un 3. svētdienu tikai zoom): https://zoom.us/j/93126910078?pwd=MWRvdFNTcEdsRlV0alNtZTVWZjhTdz09 (Parole: 999623)

Svētdienas skola - Daugavpils (katru 1. un 3. svētdienu tikai zoom): https://zoom.us/j/6419409288?pwd=V3RsdHZLWVAxeHcwZUlMemdPT1A4dz09 (Parole: 477283)

Palīdzības biedrība - R2/Daugavp. (katru 2. un 4. svētdienu tikai zoom): https://zoom.us/j/93126910078?pwd=MWRvdFNTcEdsRlV0alNtZTVWZjhTdz09 (Parole: 999623)

Elderu kvorums - R2/Daugavp. (katru 2. un 4. svētdienu tikai zoom): https://zoom.us/j/93126910078?pwd=MWRvdFNTcEdsRlV0alNtZTVWZjhTdz09 (Parole: 999623)

Jauniešu stundas - R2/Daugavp. (katru 1. un 3. svētdienu): Pagaidām nenotiek

Kopējā stunda vīriešiem un sievietēmRīga2 (mēneša 5. svētdiena, ja tāda ir, tikai zoom): https://zoom.us/j/93126910078?pwd=MWRvdFNTcEdsRlV0alNtZTVWZjhTdz09 (Parole: 999623)

Kopējā stunda vīriešiem un sievietēmDaugavpils (mēneša 5. svētdiena, ja tāda ir, tikai zoom): https://zoom.us/j/6419409288?pwd=V3RsdHZLWVAxeHcwZUlMemdPT1A4dz09 (Parole: 477283)