2021

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas draudžu zoom dievkalpojumi

dievkalpojuma bi;de

Rīgas 1. draudze

10.30 – 11.30 - https://zoom.us/j/96172221873?pwd=dE1LN2puQzgxNmVkOVdSWjZ3cG9ldz09 (Parole: riga1)

Rīgas 2. draudze

12.00 – 13.00 - https://zoom.us/j/93126910078?pwd=MWRvdFNTcEdsRlV0alNtZTVWZjhTdz09 (Parole: 999623)

Liepājas draudze

11.00 – 12.00 - https://zoom.us/j/94144205495?pwd=N0d5N29GZzYwdDlzK1JuQVc2cE40UT09 (Parole: Kristus)

Daugavpils draudze

11.00 – 12.00 - https://zoom.us/j/99736398500?pwd=SVBWRlJKTjljSWhEYjBRdW1zZGhjQT09 (Parole: 697215)