2021

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas draudžu zoom dievkalpojumi un stundas

dievkalpojuma bi;de

Rīgas 1. draudze/Liepāja (latviešu valodā)

Dievkalpojumi 11.00 – 11.45 - Rīga1 (katru svētdienu): https://zoom.us/j/94817283876?pwd=OWxRaWVOQjU4M0tTZHhGc3EyWnVSUT09 (Parole: riga1)

Dievkalpojumi 11.00 – 11.45 - Liepāja (katru svētdienu): https://zoom.us/j/94144205495?pwd=N0d5N29GZzYwdDlzK1JuQVc2cE40UT09 (Parole: Kristus)

Sākumskola 12.00 – 12.40 - R1/Liep. (katru svētdienu): https://zoom.us/j/98032151320?pwd=L2Z5bC9UdE9nK0ZBa0NWNW1GWmp1dz09 (Parole: 090680)

Svētdienas skola 12.00 – 12.45 - R1/Liep. (katru 1. un 3. svētdienu): https://zoom.us/j/94817283876?pwd=OWxRaWVOQjU4M0tTZHhGc3EyWnVSUT09 (Parole: riga1)

Palīdzības biedrība 12.00 – 12.45 - R1/Liep. (katru 2. un 4. svētdienu): https://zoom.us/j/94817283876?pwd=OWxRaWVOQjU4M0tTZHhGc3EyWnVSUT09 (Parole: riga1)

Elderu kvorums 12.00 – 12.45 - R1/Liep. (katru 2. un 4. svētdienu): https://zoom.us/j/94144205495?pwd=N0d5N29GZzYwdDlzK1JuQVc2cE40UT09 (Parole: Kristus)

Jauniešu stundas 12.00 – 12.45 - R1/Liep. (katru 1. un 3. svētdienu): https://zoom.us/j/94144205495?pwd=N0d5N29GZzYwdDlzK1JuQVc2cE40UT09 (Parole: Kristus)

Kopējā stunda vīriešiem un sievietēm 12.00 – 12.45 – Rīga1 (mēneša 5. svētdiena, ja tāda ir): https://zoom.us/j/94817283876?pwd=OWxRaWVOQjU4M0tTZHhGc3EyWnVSUT09 (Parole: riga1)

Kopējā stunda vīriešiem un sievietēm 12.00 – 12.45 – Liepāja (mēneša 5. svētdiena, ja tāda ir): https://zoom.us/j/94144205495?pwd=N0d5N29GZzYwdDlzK1JuQVc2cE40UT09 (Parole: Kristus)

Rīgas 2. draudze/Daugavpils (krievu valodā)

Dievkalpojumi 11.00 – 11.45 - Rīga2 (katru svētdienu): https://zoom.us/j/93126910078?pwd=MWRvdFNTcEdsRlV0alNtZTVWZjhTdz09 (Parole: 999623)

Dievkalpojumi 11.00 – 11.45 - Daugavpils (katru svētdienu): https://zoom.us/j/6419409288?pwd=V3RsdHZLWVAxeHcwZUlMemdPT1A4dz09 (Parole: 477283)

Sākumskola 10.30 – 10.55 - R2/Daugavp. (katru svētdienu): https://zoom.us/j/93126910078?pwd=MWRvdFNTcEdsRlV0alNtZTVWZjhTdz09 (Parole: 999623)

Svētdienas skola 12.00 – 12.45 - Rīga2 (katru 1. un 3. svētdienu): https://zoom.us/j/93126910078?pwd=MWRvdFNTcEdsRlV0alNtZTVWZjhTdz09 (Parole: 999623)

Svētdienas skola 12.00 – 12.45 - Daugavpils (katru 1. un 3. svētdienu): https://zoom.us/j/6419409288?pwd=V3RsdHZLWVAxeHcwZUlMemdPT1A4dz09 (Parole: 477283)

Palīdzības biedrība 12.00 – 12.45 - R2/Daugavp. (katru 2. un 4. svētdienu): https://zoom.us/j/93126910078?pwd=MWRvdFNTcEdsRlV0alNtZTVWZjhTdz09 (Parole: 999623)

Elderu kvorums 12.00 – 12.45 - R2/Daugavp. (katru 2. un 4. svētdienu): https://zoom.us/j/93126910078?pwd=MWRvdFNTcEdsRlV0alNtZTVWZjhTdz09 (Parole: 999623)

Jauniešu stundas 12.00 – 12.45 - R2/Daugavp. (katru 1. un 3. svētdienu): Pagaidām nenotiek

Kopējā stunda vīriešiem un sievietēm 12.00 – 12.45 – Rīga2 (mēneša 5. svētdiena, ja tāda ir): https://zoom.us/j/93126910078?pwd=MWRvdFNTcEdsRlV0alNtZTVWZjhTdz09 (Parole: 999623)

Kopējā stunda vīriešiem un sievietēm 12.00 – 12.45 – Daugavpils (mēneša 5. svētdiena, ja tāda ir): https://zoom.us/j/6419409288?pwd=V3RsdHZLWVAxeHcwZUlMemdPT1A4dz09 (Parole: 477283)