2024

Rīgas draudžu dievkalpojumu zoom translācijas

dievkalpojuma bi;de

Rīgas 1. draudze (latviešu valodā)

11.00 – 12.00 - https://zoom.us/j/96172221873?pwd=dE1LN2puQzgxNmVkOVdSWjZ3cG9ldz09 (Parole: riga1)

Rīgas 2. draudze (krievu valodā)

11.30 – 12.30 - https://zoom.us/j/93126910078?pwd=MWRvdFNTcEdsRlV0alNtZTVWZjhTdz09 (Parole: 999623)