Baznīcas locekļi

Baznīcas locekļi

Mormoņi ir izplatīs Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļu neoficiāls apzīmējums. Mormoņus šādi dēvē saistībā ar Mormona Grāmatu, kas papildus Bībelei tiek atzīta par Svētajiem Rakstiem. Pravietis vārdā Mormons saskaņā ar atklāsmi saīsināja un apkopoja daudzu seno praviešu rakstus vienā sējumā, tādēļ grāmata tika nosaukta viņa vārdā. Mormona Grāmata ir zīmīgākā atšķirība starp Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļiem un citu konfesiju pārstāvjiem, kas tic Jēzum Kristum.

Baznīcu neoficiāli dēvē arī par Mormoņu baznīcu. Šo apzīmējumu „mormonis” dažkārt attiecina arī uz cilvēku, kurš nav Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas loceklis, tomēr kurš atzīst Mormona Grāmatu par Svētajiem Rakstiem. Par mormoņiem nereti mēdijos kļūdaini dēvē arī cilvēkus, kas piekopj daudzsievību. 

Nereti apzīmējums „mormonis” vai „mormoņi” tiek lietoti ar negatīvu pieskaņu, taču visbiežāk tas saistīts ar cilvēku neinformētību par baznīcu, tās mācībām. Daudzviet pasaulē, kur baznīcu un tās locekļus jau pazīst, cilvēkiem šis vārds saistās ar uzticamiem, godīgiem cilvēkiem, kas nelieto alkoholu, tabaku un kafiju, kas tic Jēzum Kristum un patiesi cenšas dzīvot saskaņā ar Viņa mācībām.

Jēzus Kristus ir šīs baznīcas galva un Viņš to vada caur dzīvu pravieti, tādēļ baznīca saucas viņa vārdā un ir Jēzus Kristus Baznīca. Baznīcas pilnais nosaukums tika dots Džozefam Smitam atklāsmē, kuru viņš saņēma 1838.gada aprīlī (skat. Mācība un Derības 115:3-4). Nosaukuma pielikums „Pēdējo Dienu Svētie” atšķir baznīcu, kas atjaunota šajās pēdējās dienās, no sākotnējās Baznīcas, kuru Tas Kungs Jēzus Kristus savas laicīgās dzīves laikā dibināja un vadīja arī pēc savas nāves un augšāmcelšanās. Minētā frāze norāda uz to, ka mēs visi dzīvojam pēdējās dienās pirms Jēzus Kristus otrās atnākšanas, un netieši norāda uz atjaunotās baznīcas misiju – sagatavot cilvēci Jēzus Kristus otrajai atnākšanai. Vārds „svētie” apzīmē Jēzus Kristus sekotājus jeb Viņa baznīcas locekļus, un tas ir vārds, kādā Kristus sekotāji tika dēvēti Jaunās derības laikā (skat. Romiešiem 15:31; Efeziešiem 2:19).

Mūsu ķermenis ir dārga dāvana no Dieva. Lai uzturētu mūsu ķermeņus un prātus veselīgus un stiprus, Dievs 1833. gadā deva Džozefam Smitam veselības likumu. Šis likums ir pazīstams kā Gudrības Vārds. Mēs nedzeram kafiju un tēju, lai paklausītu Dieva dotajam likumam un uzturētu mūsu ķermeņus tīrus.

Uzsverot labumu, kas nāk no pareizas ēšanas un fiziskās un garīgās veselības, Dievs arī ir runājis pret šādu vielu lietošanu:

  • tabaka;
  • alkohols;
  • kafija un tēja;
  • narkotikas.

Dievs tiem, kuri dzīvo pēc Gudrības Vārda, apsola lielas fiziskās un garīgās svētības. Mūsdienās zinātniskās aprindas atbalsta tos pašus principus, ko mīlošais Dievs sniedza Džozefam Smitam gandrīz pirms diviem gadsimtiem.

Tu vari atsūtīt mums e-pastu uz adresi info@jezuskristusbaznica.lv vai arī sazināties ar vietējo draudzes vadītāju pa kādu no telefoniem, kas norādīts sadaļā Kontakti. Tu esi vienmēr laipni aicināts nākt un pielūgt kopā ar mums. Baznīcas locekļi būs priecīgi būt kopā ar tevi Baznīcas sanāksmēs un pārrunāt tavus jautājumus.

Baznīcas locekļi zina, ka mīlošais Debesu Tēvs ir nodrošinājis brīnišķīgu plānu visu Viņa bērnu laimei. Šīs zināšanas sniedz tādu mērķa izjūtu un gandarījuma sajūtu, ko nekas cits nespēj sniegt.