Frankfurte pie Mainas

Baznīcas programma palīdz saņemt dziedināšanu no seksuālās vardarbības

Divpadsmit nodarbībās tiek apvienotas izglītojošas, garīgas un ārstnieciskas metodes, kas palīdz atveseļoties. Galvenā uzmanība šajā programmā tiek pievērsta Glābējam Jēzum Kristum un Viņa veiktās Izpirkšanas dziedinošajam spēkam.

„Es jūtos pieņemta un mīlēta.” „Tagad man ir cerība.” „Es biju nomākta un neko negribēju, bet tagad ir kaut kas, ko es vēlos darīt savā labā.” „Es raudu; šīs ir laimes asaras.” „Es to gaidu visu nedēļu.” „Šīs nodarbības ieplūst manā dvēselē, un emocionālā ziņā es jūtos daudz labāk.” Šie ir dalībnieku izteikumi par programmu „Dziedināšana no seksuālās vardarbības”, kas tiek īstenota grupās un ko Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca ir ieviesusi Eiropā kopš 2021. gada.

2021. gada jūnijā Eiropas reģiona Ģimenes atbalsta pakalpojumu birojs pirmo reizi uzsāka programmu „Dziedināšana no seksuālās vardarbības” ārpus ASV, uzzinot par konkrētu vardarbības gadījumu Eiropā un smago ietekmi, ko tas bija atstājis uz šo personu un viņas ģimeni.

Programmas „Dziedināšana no seksuālās vardarbības” grupas vadītāja rokasgrāmata.
Programmas „Dziedināšana no seksuālās vardarbības” grupas vadītāja rokasgrāmata.

Programmu „Dziedināšana no seksuālās vardarbības” izstrādāja un klātienē ieviesa PDS Ģimenes atbalsta pakalpojumu birojs, kas atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs. Pēc tam tika nolemts šo programmu ieviest un pielāgot Baznīcas locekļu vajadzībām Eiropā.

Tika sarīkota tiešsaistes slēgtā grupa angliski runājošām māsām visā Eiropā. Pirmās grupas vadīja Džūna Fereira, konsultante un psihoterapeite no Apvienotās Karalistes, un māsa Lizbeta Renčere, misionāre seniore un licencēta psiholoģe.

Divpadsmit nodarbībās tiek apvienotas izglītojošas, garīgas un ārstnieciskas metodes, kas palīdz atveseļoties. Galvenā uzmanība šajā programmā tiek pievērsta Glābējam Jēzum Kristum un Viņa veiktās Izpirkšanas dziedinošajam spēkam.

Tagad par šīm grupām zina visā Eiropā, un interese par tām ir liela. Pašlaik grupas tiek rīkotas spāņu, franču un angļu valodā. Nākamajā ceturksnī grupas tiks piedāvātas somu, portugāļu, vācu un itāļu valodā. Kad sievietes Baznīcā uzzina par šo programmu, viņas bieži saka, ka ir gaidījušas un cerējušas uz evaņģēlijā balstītu pieeju, kas viņām palīdzētu dziedināšanas procesā.

„Es sapratu, ka ir nepieciešams spert tikai vienu soli, lai izrautos no tumsas, kurā esi dzīvojis,” sacīja kāda dalībniece. „Manā rīcībā ir līdzekļi, ar ko mainīt savu dzīvi un justies pasargātai,” kāda cita secināja. Pēc šīs programmas pabeigšanas kāda persona atzina: „Glābēja Izpirkšana ir īsta, un Viņš tika sūtīts, lai jūs glābtu un dziedinātu personīgi. Viņš ir spēcīgāks par jūsu sāpēm. Ticiet, ka Izpirkšana patiešām var jums palīdzēt.”