Pravieša aicinājums padarīt 2020. gadu 'neaizmirstamu'

Mans uzaicinājums jums 2020. gadā

Prezidents Rasels M. Nelsons

Pravieša aicinājums

Pagājušā gada oktobra vispārējā konferencē es nosaucu 2020. gadu par divsimtgades gadu, kas iezīmē 200 gadus, kopš Dievs Tēvs un Viņa mīļotais Dēls, Jēzus Kristus, parādījās vīzijā Džozefam Smitam. Šis īpašais notikums cilvēces vēsturē aizsāka Tā Kunga evaņģēlija atjaunošanu, kas turpinās mūsdienās. Cik gan mēs esam svētīti, ka varam dzīvot šīs vīzijas gaismā! Līdz ar šo vīziju nāca jauna izpratne par Dieva, mūsu Tēva, un Viņa Dēla, Jēzus Kristus, dabu.

Dievs mīl visus savus bērnus, un Viņam ir vīzija par katru no mums. Gluži tāpat kā Viņš uzklausīja Džozefa lūgšanu 1820. gadā, Viņš uzklausa jūsu lūgšanas un vēlas ar jums sazināties caur Svēto Garu. Jūs esat vajadzīgi Debesu Tēvam. Jūs esat vajadzīgi mums. Šis būs svarīgs gads. Mēs aicinām jūs aktīvi piedalīties un dalīties Glābēja evaņģēlija nepārtrauktās atjaunošanas vēstījumā. Mēs drīz nāksim klajā ar papildus informāciju, taču šobrīd jūs varat rīkoties saskaņā ar uzaicinājumu, kuru jums izteicu aizvadītajā vispārējā konferencē, un gremdēties evaņģēlija Atjaunošanas brīnišķīgajā gaismā.

Mēs aicinām jūs aktīvi piedalīties un dalīties Glābēja evaņģēlija nepārtrauktās atjaunošanas vēstījumā. Kā to paveikt? Jūs varat uzsākt gatavošanos, no jauna izlasot Džozefa Smita aprakstu par Pirmo vīziju, kā tas ir pierakstīts Dārgajā Pērlē. Jūs varētu apdomāt arī šādus jautājumus: „Kā mainītos mana dzīve, ja man pēkšņi tiktu atņemtas zināšanas, kuras esmu ieguvis no Mormona Grāmatas?”, vai „Kā visi šie notikumi, kuri sekoja pēc Pirmās vīzijas, ir ietekmējuši mani un manus tuviniekus?”

Izvēlieties paši savus jautājumus. Izveidojiet paši savu plānu. Atsaucieties uz jebkuru no šiem uzaicinājumiem, lai sagatavotos dalīties nepārtrauktās Atjaunošanas svarīgajā vēstījumā. Ja šajos pūliņos meklēsiet Jēzu Kristu, Dievs jūs sagatavos, lai jūs saņemtu turpmāko gaismu. Tieši jūsu personīgā sagatavošanās padarīs aprīļa vispārējo konferenci jums ne vien zīmīgu, bet arī neaizmirstamu. Tagad ir laiks rīkoties. Šis ir ļoti būtisks laikaposms Baznīcas vēsturē, un jums tajā ir ļoti svarīga loma.

Es liecinu, ka Jēzus Kristus dzīvo. Viņš vada šo Baznīcu mūsdienās. Dievs mums uzticas, mums visiem, un Viņš sagaida, ka mēs spēlēsim nozīmīgu lomu Viņa evaņģēlija atjaunošanā.