Dalīšanās evaņģēlijā grūtību pilnos laikos — elders Dīters F. Uhtdorfs

Kā jūs dalāties evaņģēlijā globālās pandēmijas laikā? Elders Dīters F. Uhtdorfs runā par misionāru izrādīto radošumu šajos grūtajos laikos.

Es domāju, ka Tas Kungs ir dāvājis mums kādu mācību, ko apgūt šajos grūtajos laikos. Tas ir apbrīnojami, cik mēs ātri — dažu dienu, dažu nedēļu laikā — spējām pielāgoties un tagad varam dzirdēt veiksmes stāstus. Misionāri atrada jaunus veidus, kā izmantot sociālos tīklus, tehnoloģijas un saikni ar Baznīcas locekļiem tā, kā viņi to iepriekš nebija darījuši. Tie ir brīnišķīgi veidi, kā nodibināt kontaktu ar cilvēkiem un dalīties ar viņiem evaņģēlijā viņu mājas noslēgtībā, mums neienākot viņu mājās. Atjaunošana ir notikusi pirms 200 gadiem, un tagad mēs piedāvājam kaut ko skaistu, kas noder gan šajos grūtajos, gan visos laikos. Un tad, ja mēs, Baznīcas locekļi un misionāri, apvienosimies, lai arī kur mēs būtu, mēs sniegsim cilvēkiem lielas svētības, jo šī ir mūsu kārta — paņemt no šī visa to labāko un pārvērst to par kaut ko vērtīgu. Jūs redzat, ka attīstās kaut kas brīnišķīgs. Misijas palīdz cita citai. Tās sagatavo nelielus ierakstus Facebook un citiem sociālajiem tīkliem un pastāsta arī citiem, kā to izdarīt. Mēs esam radoši. Mēs virzāmies uz priekšu. Šī virzība ir pārdomāta, iedvesmas pilna, spēcīga un atspirdzinoša. Es tikai ceru, ka mēs turpināsim virzīties uz priekšu saskaņā ar šo impulsu un enerģiju visās Baznīcas jomās.