Olgas Vaivodes liecība

Olga ar vīru

Ar savu topošo vīru Arni es iepazinos jau 2016.gadā, kad sāku mācīties autoskolā. Tā kā mācības man aizņēma gandrīz gadu, mums bija daudz laika iepazīt vienam otru. Kad apmācības bija galā un bija pienācis laiks šķirties, sapratām, ka mums abiem ir vēl daudz interesantas tēmas runājamas. Un tā mūsu draudzība pārtapa par īpašām attiecībām, un es uzaicināju Arni sev līdzi uz Baznīcu. Nobijies no nezināmā, viņš uzreiz nepiekrita nākt, taču vēlāk, saņēmis drosmi apmeklēja dievkalpojumu un sajuta Svētā Gara ietekmi. Līdz ar Arņa lēmumu kristīties, nāca grūti pārbaudījumi. Gandrīz visi viņa radi un draugi neatbalstīja šādu izvēli, vēl jo vairāk – centās atrunāt no pievienošanās Baznīcai. Bija jāpierāda, ka Baznīca nes tikai labu, kā arī man bija jāiejūtas ģimenē, kur mūsu vērtības netiek atbalstītas. Vērsos pie Tā Kunga pēc palīdzības. Sapratu, ka Kristus dziedinošā mīlestība spēj atkausēt jebkuru sirdi. Kopā ar nu jau savu topošo vīru lūdzām To Kungu, lai mums rodas iespēja vērst visu par labu un atjaunot zaudētās attiecības ar Arņa radiem.

Apustulis Pāvils sacīja: “Es visu spēju Tā spēkā, kas mani dara stipru.” (Filipiešiem 4:13.) Gāja laiks, un soli pa solim mēs saņēmām atbildes uz mūsu lūgšanām. Kristus dziedinošais spēks ir sadziedējis ievainotās attiecības un padarījis tās pat vēl spēcīgākas nekā iepriekš. Mēs esam saņēmuši neskaitāmas svētības: mūsu ģimenei ir pievienojies dēliņš Ārons; mēs esam noslēguši Tempļa laulības un baudām saticīgas attiecības ar savu plašāko radu saimi. Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca ir Dieva baznīca uz Zemes, un tās mācība nes svētības visiem, kas dzīvo saskaņā ar to. Mēs ar vīru zinām, ka Jēzus Kristus ir mūsu Pestītājs un Glābējs un ka Viņš atbild uz mūsu lūgšanām Savā noteiktajā laikā.

Olga Vaivode