Elders un māsa Soaresi kalpo Portugālē, savu senču zemē

Soaresu pāris no 2000. līdz 2003. gadam prezidēja Portugāles Porto misijā

Elders Ulisess Soaress un viņa sieva Rozanna šonedēļ atgriezās Portugālē, pirmo reizi, kopš viņi pirms divām desmitgadēm vadīja Portugāles Porto misiju. Viņu četru dienu vizītē viņiem bija iespēja gremdēties atmiņās, kalpot šīs valsts 45 000 pēdējo dienu svētajiem un stiprināt savstarpēju saikni ar savu senču zemi.

Elders Ulisess Soaress un viņa sieva, māsa Rozanna Soaresa, Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Lisabonas tempļa dārzos 2022. gada 11. septembrī.
Elders Ulisess Soaress un viņa sieva, māsa Rozanna Soaresa, Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Lisabonas tempļa dārzos 2022. gada 11. septembrī.

„Es vienmēr sapņoju par dienu, kad varētu šeit atgriezties un sajusties tāpat, kā tad, kad biju misijas prezidents,” sacīja elders Soaress, kura dzimtene ir Brazīlija. „Bet šodien es jūtu ko vairāk. Redzot to vienotību, kas ir izveidojusies šeit, Baznīcā, Baznīcas locekļu un Baznīcas vadītāju vidū, mani pārņem vārdiem neaprakstāmas sajūtas.”

„Es jūtos kā mājās,” piebilda māsa Soaresa. „Ir brīnišķīgi šeit atgriezties, jo manās vēnās rit portugāļu asinis.”

Elders Ulisess Soaress no Divpadsmit apustuļu kvoruma sarunājas ar pēdējo dienu svētajiem un ticības draugiem, kuri bija sapucējušies īpašā staba (vairāku draudžu) konferencē, būdams četru dienu kalpošanas vizītē Portugālē kopā ar savu sievu Rozannu, 2022. gada 8.-11. septembrī.
Elders Ulisess Soaress no Divpadsmit apustuļu kvoruma sarunājas ar pēdējo dienu svētajiem un ticības draugiem, kuri bija sapucējušies īpašā staba (vairāku draudžu) konferencē, būdams četru dienu kalpošanas vizītē Portugālē kopā ar savu sievu Rozannu, 2022. gada 8.-11. septembrī.

Elders un māsa Soaresi uzsāka savu misiju 2000. gada vasarā. Viņu trim bērniem tad bija 13, 9 un 5 gadi. Viņi stāsta, ka ģimene piedzīvoja brīnumus. Viņu bērni atrada draugus, mīlestību un ģimeni.

„Tas bija brīnišķīgs laiks, jo mūsu bērni ļoti labi sapratās,” teica māsa Soaresa. „Viņiem patika šeit atrasties, un viņi mīlēja šejienes cilvēkus, bērnus, skolu un Baznīcas bērnus. Tas bija lieliski.”

Un elders Soaress vairāk uzzināja par savu portugāļu izcelsmi.

Māsa Rozanna Soaresa sarunājas ar Baznīcas locekļiem un ticības draugiem, kuri bija sapulcējušies īpašā staba (vairāku draudžu) konferencē, būdama četru dienu kalpošanas vizītē Portugālē kopā ar savu vīru elderu Ulisesu Soaresu no Divpadsmit apustuļu kvoruma, 2022. gada 8.-11. septembrī.
Māsa Rozanna Soaresa sarunājas ar Baznīcas locekļiem un ticības draugiem, kuri bija sapulcējušies īpašā staba (vairāku draudžu) konferencē, būdama četru dienu kalpošanas vizītē Portugālē kopā ar savu vīru elderu Ulisesu Soaresu no Divpadsmit apustuļu kvoruma, 2022. gada 8.-11. septembrī.

Kādu dienu, pēc tam, kad elders Soaress apgabala konferencē Koimbrā (pilsētā, kurā piedzima viens no viņa vectēviem) bija sniedzis uzrunu par savu izcelsmi, kāds ģenealoģijas entuziasts viņam palūdza nosaukt viņa vectēva vārdu. Pēc dažiem mēnešiem šis vīrietis topošajam apustulim nodeva simtiem viņa priekšteču vārdu, kuri bija dzīvojuši no 1600. līdz 1800. gadam. Vārdi tika iegūti no dokumentiem, kas nebija pieejami Brazīlijā.

Elders Soaress pastāstīja, ka pēc šīs negaidītās dāvanas portugāļu svētie paņēma šos vārdus līdzi uz Tā Kunga namu Madridē, Spānijā. Tur šo simtu cilvēku vārdā Dieva darbam nodevušies Baznīcas locekļi veica svētās ceremonijas, pateicoties kurām, kā tiek uzskatīts Jēzus Kristus Baznīcā, ģimenes tiks savienotas uz mūžību.

„Tas,” apustulis sacīja, „apliecina portugāļu lielo sirsnību.”

Kāda ģimene apmeklē staba konferenci Lisabonā, Portugālē, 2022. gada 11. septembrī, svētdienā, eldera Ulisesa Soaresa, viņa sievas Rozannas un citu Baznīcas vadītāju vizītes laikā.
Kāda ģimene apmeklē staba konferenci Lisabonā, Portugālē, 2022. gada 11. septembrī, svētdienā, eldera Ulisesa Soaresa, viņa sievas Rozannas un citu Baznīcas vadītāju vizītes laikā.

„Viņi ir atvērti tam, lai palīdzētu un atbalstītu cits citu,” viņš teica. „Šis vīrietis pienāca pie manis bez jebkāda lūguma un vienkārši centās man izrādīt savu mīlestību, strādājot pie ģimenes vēstures izpētes. … Tas bija viens no lielākajiem brīnumiem, ko mēs piedzīvojām šajā valstī.”

Elders Soaress sacīja, ka viņa vecvecāki, emigrējot uz Brazīliju, paņēma sev līdzi savas portugāļu tradīcijas. Viena no tām bija bieža sapulcēšanās ģimenes lokā dažādos pasākumos.

Elderu Ulisesu Soaresu no Divpadsmit apustuļu kvoruma intervē vietējie televīzijas darbinieki četru dienu kalpošanas vizītes laikā Lisabonā, Portugālē, svētdien, 2022. gada 11. septembrī. Šī ir pirmā reize pēc vairāk nekā divām desmitgadēm, kad elders Soaress un viņa sieva Rozanna ir atgriezušies Portugālē, kopš 2003. gadā viņi vadīja Portugāles Porto misiju.
Elderu Ulisesu Soaresu no Divpadsmit apustuļu kvoruma intervē vietējie televīzijas darbinieki četru dienu kalpošanas vizītes laikā Lisabonā, Portugālē, svētdien, 2022. gada 11. septembrī. Šī ir pirmā reize pēc vairāk nekā divām desmitgadēm, kad elders Soaress un viņa sieva Rozanna ir atgriezušies Portugālē, kopš 2003. gadā viņi vadīja Portugāles Porto misiju.

„Bija jauki redzēt, ka mani vecvecāki saglabāja savu kultūru – viņi apskāvās un cits citu atbalstīja, arī atrazdamies ārpus savas valsts,” sacīja elders Soaress. „Viņi izveidoja savu mazo valsti Brazīlijā. Un es uzaugu šādos apstākļos. Šādi mani uzaudzināja mani vecāki, kuri man ļāva sajust daļu no manu vecvecāku kultūras.”

Eldera Soaresa vecāki pievienojās Jēzus Kristus Baznīcai 1965. gadā, kad viņam bija 6 gadi. Ja viņa vecvecāki nebūtu pārcēlušies uz Brazīliju, elders Soaress, iespējams, nebūtu saskāries ar Baznīcu vismaz līdz 1975. gadam, kad tā tika nodibināta Portugālē.

Elders Soaress izsaka atzinību saviem vecvecākiem no mātes puses – citas konfesijas kristiešiem – par to, ka viņi vairoja savas meitas – eldera Soaresa mātes – ticību, kas viņu sagatavoja kļūt par pēdējo dienu svēto.

Elders Ulisess Soaress no Divpadsmit apustuļu kvoruma sveicina ģimenes baznīcā netālu no Lisabonas Portugāles tempļa, būdams četru dienu kalpošanas vizītē Portugālē, 2022. gada 9. septembrī.
Elders Ulisess Soaress no Divpadsmit apustuļu kvoruma sveicina ģimenes baznīcā netālu no Lisabonas Portugāles tempļa, būdams četru dienu kalpošanas vizītē Portugālē, 2022. gada 9. septembrī.

„Un tagad es esmu šeit, atpakaļ šajā skaistajā valstī, kur piedzima mans vectēvs, un dalos savā liecībā par Jēzus Kristus evaņģēliju ar šiem brīnišķīgajiem cilvēkiem,” viņš teica.

Šajā nozīmīgajā kalpošanas vizītē Soaresi kopā ar citiem Baznīcas vadītājiem aizkustināja daudzu pēdējo dienu svēto un ticības draugu sirdis īpašās sanāksmēs, kas bija veltītas jaunajiem neprecētajiem pieaugušajiem un misionāriem.

„Mēs šeit atjaunojām saikni ar savām dzimtas saknēm; mūsu vecvecāki no abām pusēm, no manas un manas sievas puses, bija portugāļi,” elders Soaress stāstīja jauniešiem. Vispasaules kultūras vienotības garā elders Soaress smaidot sacīja: „Tagad jūs varat teikt, ka viens no Jēzus Kristus apustuļiem ir portugālis, jo es pirms trīs gadiem saņēmu savu Portugāles pilsonību. Tātad tagad es esmu īsts portugālis.”

Elders Ulisess Soaress kopā ar ģimeni no 2002. līdz 2003. gadam dzīvoja Porto pilsētā. Viņi kalpoja par misijas vadītājiem Portugāles Porto misijā.
Elders Ulisess Soaress kopā ar ģimeni no 2002. līdz 2003. gadam dzīvoja Porto pilsētā. Viņi kalpoja par misijas vadītājiem Portugāles Porto misijā.

Noslēguma sapulcē, kas tika pārraidīta draudzēm visā valstī un Kaboverdes salu valstij, elders Soaress mācīja: „Kā tas ir iespējams, ka, ņemot vērā visas mūsu rūpes, izaicinājumus un pretinieka uzbrukumus, mēs visu varam izturēt, pārvarēt savus izaicinājumus un būt laimīgi? Brāļi un māsas, Glābējs mūs aicina pievērst mūsu sirdis Viņam. Tas ir veids, kā atrast laimi šajā dzīvē.”

Kondeišas ciems (Condeixa) Portugālē, kur piedzima eldera Ulisesa Soaresa, Divpadsmit apustuļu kvoruma locekļa, vectēvs. Elders Soaress stāsta, ka viņa vectēvs no Portugāles pārcēlās uz Brazīliju, kā rezultātā viņa ģimene varēja uzzināt par Jēzus Kristus atjaunoto evaņģēliju. Fotogrāfija uzņemta sestdien, 2022. gada 10. septembrī.
Kondeišas ciems (Condeixa) Portugālē, kur piedzima eldera Ulisesa Soaresa, Divpadsmit apustuļu kvoruma locekļa, vectēvs. Elders Soaress stāsta, ka viņa vectēvs no Portugāles pārcēlās uz Brazīliju, kā rezultātā viņa ģimene varēja uzzināt par Jēzus Kristus atjaunoto evaņģēliju. Fotogrāfija uzņemta sestdien, 2022. gada 10. septembrī.

Elders un māsa Soaresi pastāstīja, ka viņus aizkustināja viņiem izrādītā siltā uzņemšana mājās, un ka viņus iepriecināja spēks un ticība, ko viņi pieredzēja savu portugāļu brāļu un māsu vidū.

„Mēs vienmēr lūdzam, lai evaņģēlijs izplatītos visa pasaulē,” sacīja māsa Soaresa. „Es vienmēr lūdzu, lai tas patiešām sasniegtu visas Portugāles malas, lai visiem cilvēkiem būtu tā pati privilēģija, kas ir mums – dzirdēt un sajust evaņģēlija skaistumu. Mums Portugālē ir templis, un tā ir viena no lielākajām svētībām, kas mums var būt.”