Mīlošas ģimenes attiecības - 10. augusts

Mīlošas ģimenes attiecības - 10. augusts

Temats: Mīlošas ģimenes attiecības

Garīgā dziesma: «Mīliet cits citu!».

Aktivitāte:

Pirms stundas uzrakstiet katram ģimenes loceklim zīmīti, paužot savu mīlestību. Nolieciet zīmītes tur, kur ģimenes locekļi tās var viegli atrast, piemēram, viņu skolas somā, uz spilvena vai kabatā.

Paskaidrojiet, ka tad, kad Jēzus dzīvoja uz Zemes, Viņš visbiežāk atkārtoja bausli:

„Mīliet cits citu!” Lūdziet, lai ģimenes locekļi pastāsta par kādu gadījumu, kad kāds no ģimenes izrādījis pret viņiem mīlestību.

Katrs var iesākt, sakot: „Es domāju par kādu, kurš ..., izrādot man mīlestību.' Lai pārējie uzmin, kurš tas ir. Pārliecinieties, lai katram būtu iespēja izteikties un lai katrs no ģimenes locekļiem tiktu minēts kā piemērs.

Pavaicājiet: Ko mēs varētu darīt, lai mūsu ģimenē būtu mīlošākas attiecības? (Iespējamās atbildes: lūgt citam par citu; censties saskatīt citos labo; kalpot cits citam; atcerēties priekpilnos brīžus utt.) Aiciniet, lai šonedēļ ģimenes locekļi izrādītu cits citam vienīgi mīlestību, par spīti tam, kā citi rīkojas.

Iedodiet katram nelielu kociņu. Palūdziet, lai kāds salauž savu kociņu. (Tam nevajadzētu būt grūti.) Tad savāciet visus kociņus kopā, aplieciet tiem gumiju vai sasieniet tos ar striķīti un palūdziet, lai kāds pārlauž tos tagad. Pavaicājiet: Kā šie kociņi līdzinās mūsu ģimenei? Ko varētu simbolizēt gumija vai striķītis? (Iespējamās atbildes: mīlestību, saistīšanu templī.) Nolasiet 1. Jāņa 4:7. Lieciniet par to, cik svarīgi uzturēt ģimenē mīlošas attiecības.

Našķis: Medus krēma konfektes