Kalpošana citiem - 26. janvāris

Kalpošana citiem - 26. janvāris

Temats: Kalpošana citiem

Garīgā dziesma: «Vai gan tuvākam šodien es kalpoju?».

Aktivitāte:

Nepieciešamie materiāli: smags priekšmets, piemēram, gludeklis, un divi metri diega katram ģimenes loceklim (ja ģimene ir maza, izdaliet diegu arī paplašinātās ģimenes locekļiem, pat ja viņu nav klāt).

1. Paskaidrojiet, ka vienam cilvēkam ir jāpārvieto gludeklis no vienas mājas daļas uz citu, piesienot pie gludekļa diegu un turot to aiz diega paceltu gaisā. Lieciet vienam cilvēkam piesiet savu diegu pie gludekļa un mēģināt to pacelt. Kas notiek? (Diegs pārtrūkst.)

2. Tad lieciet katram piesiet savu diegu pie gludekļa. Iedodiet jaunu diega pavedienu personai, kurai tas pārtrūka. (Piesieniet radinieku diega pavedienus pie gludekļa, ja ģimene ir maza.) Tagad visi celiet kopā, un pārvietojiet gludekli.

3. Pavaicājiet: „Daudziem darot šo darbu, mēs to viegli varam paveikt. Kāpēc?”

4. Palūdziet savai ģimenei atcerēties gadījumu, kad jūs kopā veicāt kādu ģimenes projektu, ko bija vieglāk veikt un kas bija aizraujoši, jo visi tajā palīdzēja.

5. Palūdziet savas ģimenes locekļiem nosaukt dažus veidus, kā mēs varam kalpot citiem ģimenes locekļiem.

6. Uzdodiet šādus jautājumus:

a. Kā tu jūties, kad palīdzi citiem?

b. Kā tu jūties, kad citi palīdz tev?

c. Kā tu kalpo Dievam, kad tu kalpo citiem? (Skat. Mosijas 2:17.)

7. Lieciet katram apņemties meklēt veidus, kā viņi šonedēļ varētu kalpot citiem.

Našķis: Našķis:

Pasniedziet bļodu ar mazgātām vīnogām. Lietojiet zobu bakstāmos, lai savienotu vīnogas dažādās struktūrās. Mudiniet ģimenes locekļus sadarboties, veidojot dažādas vīnogu struktūras un kompozīcijas. Tad ēdiet un izbaudiet cienastu.