Kā mēs varam vienmēr atcerēties Glābēju? - 20. jūlijs

Kā mēs varam vienmēr atcerēties Glābēju? - 20. jūlijs

Temats: Kā mēs varam vienmēr atcerēties Glābēju?

Garīgā dziesma: «Ak, tas ir brīnums man!».

Aktivitāte:

Parādiet pārējiem ģimenes locekļu vai draugu fotogrāfijas, kuri ir miruši vai dzīvo tālu projām.

Pavaicājiet: Ko jūs atceraties par šiem cilvēkiem? Vai jūs ar prieku domājat par viņiem? Pastāstiet kādu stāstu par Jēzu Kristu, kuru esat lasījuši vai dzirdējuši. Vai, atceroties šos stāstus, jūs jūtaties Viņam tuvāki? Kā mēs rīkotos, ja patiesi Viņu atcerētos? (Iespējamās atbildes: piedotu, kalpotu, mīlētu citus.) Nolasiet Lūkas 22:19–20.

Pavaicājiet: Kā mēs varam atcerēties Glābēju, kad pieņemam Svēto Vakarēdienu? (Iespējamās atbildes: mēs varam domāt par Svētā Vakarēdiena dziesmas vārdiem; ieklausīties Svētā Vakarēdiena lūgšanās; atcerēties par Kristus ciešanām; izjust nožēlu par savām kļūdām un apsolīt turpmāk rīkoties labāk.)

Dalieties savā personīgajā liecībā par Glābēja lomu jūsu dzīvē. Izspēlējiet spēli „Atmiņa”.

Sagatavojiet 10–20 kartīšu pārus, lai katrā pārī būtu identiskas bildītes. Sajauciet kārtis un salieciet tās ar bildītēm uz leju. Katrs spēlētājs pēc kārtas izvēlas divas kārtis, meklējot identiskos pārus. Ja kārtis sakrīt, spēlētājs tās patur un izvēlas vēl divas, meklējot nākamo pāri. Ja tās nesakrīt, kārtis tiek noliktas sākotnējā pozīcijā, ar bildīti uz leju. Nākamais spēlētājs atkal izvēlas divas kārtis, meklējot pāri. Spēle turpinās, kamēr visi pāri atrasti. Uzvar tas, kurš atradis visvairāk pāru.

Našķis: „Viskautkā” kokteilis


Salieciet blenderī saldētus augļus, banānus un pienu. Blenderējiet ar lielāko ātrumu, līdz kokteilis ir saputots.