Kristības un Kristus Vārda uzņemšanās uz sevis - 14. septembris

Kristības un Kristus Vārda uzņemšanās uz sevis - 14. septembris

Temats: Ticības vairoga veidošana

Garīgā dziesma: «Aicināti kalpot».

Aktivitāte:

Izlasiet Mācības un Derību 27:15–17. Pārrunājiet savā ģimenē, cik reāli ir Sātana uzbrukumi. Viņš vēlas, lai mēs būtu nelaimīgi. Kā mēs varam pretoties Sātanam un turēties stingri pie savas ticības? Kā mēs varam palīdzēt cits citam būt stipriem?

Paskaidrojiet: Lai arī cik spēcīgas bruņas ir bruņiniekiem un lai arī cik labi tās viņus pasargā, vienmēr pastāv kāda vājā vieta. Ienaidnieks zina, ka viņš var pieveikt bruņinieku, ja atrod tā vājo vietu.

Pajautājiet: „Ar ko vairogs atšķiras no citām bruņām?” (Vairogu var kustināt, lai aizsargātu vājās vietas.) „Kā ticību var pielīdzināt vairogam?” (Tā var pasargāt tādos dzīves aspektos, kad mēs cīnāmies ar grēku vai kad mēs vēl neesam saņēmuši atbildes.)

Aiciniet kādu uzzīmēt vairogu. Sagrieziet to gabaliņos. Aiciniet katru uz viena no gabaliņiem uzrakstīt savu liecību vai uzzīmēt kaut ko, kas palīdzējis stiprināt šī cilvēka ticību. Salīmējiet šos gabaliņus kopā, atkal izveidojot vairogu.

Pajautājiet: „Kā katra personīgā ticība stiprina pārējos ģimenes locekļus?”

Aiciniet bērnus apstāties ar muguru pie sienas un iedodiet katram papīra šķīvi, ko izmantot par vairogu. Metiet viņiem virsū no samīcīta papīra veidotas bumbas. Ja bumba trāpa, bērns izstājas no spēles. Spēlējiet tik ilgi, līdz visi ir izstājušies no spēles.


Našķis: Augļu un siera iesmiņi