Iepazīstiet Kristu! 2022. gada janvāris-aprīlis

Lejupielādēt video

„Pasaules vēsturē nav bijis tāda laika, kad zināšanas par mūsu Glābēju katrai cilvēka dvēselei būtu personīgi svarīgākas un nozīmīgākas”, sacīja prezidents Rasels M. Nelsons, Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas prezidents.

Dažu pēdējo gadu laikā mēs Eiropas austrumu reģionā esam lietojuši Reģiona plāna kartītes, lai pilnveidotu veidu, kā „nākt pie Kristus” (Moronija 10:32).

2022. gadā mēs koncentrēsimies uz to, kā iepazīt Kristu. To darot, mēs „stiprināsim savu garīgo pamatu”.
Šī gada pirmajā pusē (janvāris-aprīlis) mēs koncentrēsimies uz šīm trim jomām un padarīsim tās par daļu no savas ikdienas dzīves:

  1. Studēsim Svētos Rakstus un „Nāciet, sekojiet Man!”
  2. Ik dienas sacīsim ģimenes un personīgās lūgšanas
  3. Saskatīsim Tā Kunga roku savā dzīvē

Lejupielādējiet atgādinājumu par Reģiona plānu, lai to bieži pārskatītu: