Iesvētīts Romas templis Itālijā

Stūrakmens ielikšanas ceremonija ir noturēta

Iesvētīts Romas templis Itālijā

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Romas templis Itālijā ir ticis iesvētīts. Vēsajā un mākoņainajā marta svētdienā Baznīcas prezidents Rasels M. Nelsons noturēja simbolisku stūrakmens ielikšanas ceremoniju, apliecinot, ka tempļa celtniecība ir pabeigta un ka tas ir gatavs iesvētīšanai, lai tajā varētu tikt veikti svēti rituāli. Šī ceremonija simbolizē arī to, ka šīs Baznīcas stūrakmens ir Kristus.

 

Ceremonijas laikā prezidējošie Baznīcas vadītāji un viņu sievas uz brīdi izgāja no tempļa un nostiprināja stūrakmeni ar javu. Prezidents Nelsons teica: „Tagad mēs pabeigsim tempļa celtniecības darbu. Mēs ieliksim akmens spraugās nedaudz cementa. Godīgi sakot, citiem vajadzēs labot mūsu veikumu un izdarīt to no jauna.” Viņš norādīja, ka Romas templis Itālijā ir 162. darbībā esošais Baznīcas templis, un šobrīd ir izsludināta vēl 40 tempļu celtniecība.

 

Pie javas likšanas tika pieaicināti arī bērni, ieskaitot septiņgadīgo Elēnu Malaru no Monterotondo pilsētas Itālijā. „Es priecājos, jo varēju uzziest akmenim javu,” teica Elēna. Viņas tēvs, Federiko Malara, atzina: „Mēs varējām piedalīties šajā skaistajā pasākumā, ierodoties uz Romas tempļa iesvētīšanu. Mūsu  ģimenei tas ir ļoti priecīgs notikums.” Elēnas māte, Marija Irma Kuratola Malara, piebilda: „Mēs jūtamies ļoti saviļņoti. Mūsu meitām bija iespēja redzēt prezidentu Nelsonu un baudīt šo skaisto Garu. Šī pieredze paliks viņu sirdīs uz mūžiem.”

 

Noslēdzoties pirmajai no septiņām sesijām, ko ir ieplānots noturēt trīs dienu laikā, prezidents Nelsons teica iesvētīšanas lūgšanu, sakot: „Atrodoties šajā senajā un varenajā pilsētā, kas ir pastāvējusi kopš Bībeles laikiem, atrodoties šajā vēsturiskajā Itālijas valstī, mēs  izsakām atzinību par divu Tava Dēla sendienu apustuļu, Pētera un Pāvila, kalpošanu, kuri reiz svētīja šo zemi ar saviem darbiem. Kaut viņu nezūdošā liecība par Jēzu Kristu arī turpmāk tiktu uzskatīta par vienu no šīs varenās valsts lielākajām vērtībām!”

 

Turpinot savu lūgšanu, viņš teica: „Mēs jūtamies pateicīgi un ļoti novērtējam baznīcas, valdības un pilsoniskās sabiedrības vadītāju atbalstu, kuri ir tik labvēlīgi atbalstījuši mūsu vēlmi — uzcelt šeit, Romā, šo svēto templi. Lūdzu, svētī viņus par viņu laipnību un stiprini viņu nerimstošo vēlmi — saglabāt reliģijas brīvību starp visiem cilvēkiem.”

 

Runājot par tempļa svētībām, Debora Siniskalči teica: „Es jūtos svētīta, jo tieši tā es pa īstam varu  atrast Jēzu Kristu.” Anna Marija Gambardella piebilda: „Tā ir ne vien vieta, kur mēs rodam atbildes, bet arī vieta, kur mēs jūtamies tuvāk Tam Kungam. Templis ir miera avots.”

 

Prezidents Nelsons apmeklēja visas trīs sesijas, sakot iesvētīšanas lūgšanas. Sesijas vadīja elders Masimo Defeo no Septiņdesmitajiem. Rīt tiks noturētas divas iesvētīšanas sesijas un 12. marta otrdienā — vēl divas.