Ikvienai sievietei, kurai šķiet, ka viņa ir vienkārša vidusmēra sieviete.

Mans stāsts ir pavisam vienkāršs. Kaut arī bērnībā man ļoti patika mācīties, es nekad nekļuvu par

labāko skolnieci savā klasē. Es nevarēju lepoties ne ar kādām īpašām spējām. Es spēlēju klavieres,

bet tikai tik daudz, lai neveikli klimperētu kādu garīgo dziesmu. Man ļoti patika apmeklēt muzejus,

lai apskatītu diženu mākslinieku gleznas un skulptūras, taču mans mākslinieciskais talants

aprobežojās ar apģērba modeļu skricelēšanu savā pierakstu kladē. Es iemācījos uzšūt pavisam

vienkāršus svārkus, bet uzvalka šūdināšana pavisam noteikti stāvēja pāri maniem spēkiem. Lai gan

es esmu tikusi svētīta ar labu veselību, un kādreiz man ļoti patika skriet vietējā parkā un peldēties

ezerā, es nekad nepiedalījos nevienā sporta pulciņā. Mani nekad neviens netika aicinājis uz

izlaiduma balli, es nekad nekļuvu par kāda klubiņa prezidenti, es nekad nebiju viena no

populārākajām vienaudzēm, un kāda pārsteidzoši pievilcīga draudzene reiz, rūpīgi mani nopētot,

teica: „Tu nekad nebūsi skaistule, bet tu varētu kļūt gluži simpātiska.” Citiem vārdiem sakot, es allaž

esmu bijis pavisam vienkāršs vidusmēra cilvēks.

Dažām no jums, iespējams, ir bijusi līdzīga pieredze, domājot, ka esat pavisam vienkāršas vidusmēra

sievietes. Vai jums jebkad ir šķitis, ka esat gluži parastas sievietes, kas, iespējams, pat neatbilst

vidusmēra standartam? Būdamas cilvēki, it īpaši sieviešu dzimuma cilvēki, jūs, visdrīzāk, esat

pieredzējušas brīžus, kas liek apšaubīt savu pašvērtību un ieslīgt mazdūšībā, domājot, ka nekad

nespēsiet kļūt tādas, kā esat iecerējušas.

 

Un tomēr, ņemot vērā visu manu „vienkāršību”, Debesu Tēvs ir saskatījis manī vērtību un palīdzējis

man sākt attīstīt savas dāvanas un tikumus, kas, saskaņā ar Viņa sapratni, palīdzēs man kļūt par tādu

sievieti, kā Viņš iecerējis. Ziniet, ka Debesu Tēvs nodrošinās visu, kas jums nepieciešams, lai,

būdamas Dieva meitas, jūs kļūtu īpašas. Viņa debesu saimniecība ir brīnumaina, jo ikviena no mums

var kļūt par cēlu sievieti, pateicoties savam unikālajam talantu un spēju kopumam. Atšķirībā no

pasaules, Viņa valstībā nav uzvarētāju pjedestāla, uz kura būtu vieta tikai vienai vai divām no mums.

Ikviena no viņa meitām ir tikusi mācīta, sagatavota un apdāvināta jau pirmslaicīgajā dzīvē, tiekot

apveltīta ar apbrīnojamu potenciālu — kļūt par karalieni celestiālajā valstībā.


Būdama Dieva meita, Tu vari kļūt ĪPAŠA.


Ko jūs vēlaties sasniegt savā dzīvē? Kādi ir jūsu mērķi un centieni? Ja jūsu ilgtermiņa mērķis ir

iekļūšana celestiālajā valstībā, lai mūžam dzīvotu kopā ar Debesu Vecākiem un saviem mīļotajiem

ģimenes locekļiem, šis mērķis pats par sevi ļaus jums sasniegt vairāk, nekā šobrīd šķiet iespējams.

Mums ir apsolīts: „Ko acs nav redzējusi un auss nav dzirdējusi un kas neviena cilvēka sirdī nav

nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas Viņu mīl.” (1. korintiešiem 2:9.)

 

Mēs zinām, ka Dieva darbs un godība ir īstenot cilvēka nemirstību (kas jau ir ticis paveikts caur

Glābēja īstenoto Izpirkšanu un Augšāmcelšanos) un mūžīgo dzīvi (skat. Mozus gr. 1:39). Viņa

mērķis ir palīdzēt ikvienai no mums atgriezties savās mūžīgajās mājās pēc tam, kad būsim vairojušas

tos talantus un dāvanas, ar kurām Viņš mūs turpina svētīt caur mūsu paklausību un neatlaidīgajiem

pūliņiem šajā laicīgajā dzīvē. Mēs zinām — kaut arī pašas saviem spēkiem mēs to nespējam,

pateicoties Debesu Tēva mīlestībai un Glābēja labvēlībai, mēs varam paveikt visu, kas nepieciešams

mūsu paaugstināšanai.

Šī doma deva man spēku, kad pirms dažām nedēļām tiku aicināta pildīt pašreizējo pienākumu.

Apzinoties, ka man pašai trūkst gudrības un spēju īstenot visu, kas no manis tiks prasīts, es gūstu

mierinājumu un spēku no zināšanām par to, ka Dievam „ir visa gudrība un vara gan debesīs, gan uz

zemes” (Mosijas 4:9), un, ja mēs vienkārši mēģinām, vienkārši darām labāko, ko varam, lai cik tas

arī būtu nepilnīgi, Tas Kungs būs pie mūsu labās rokas un mūsu kreisās rokas un eņģeļi mūs atbalstīs

(skat. M&D 84:88). Viņš prasa no mums vienīgi sirdi un labprātību (skat. M&D 64:34), un, ja vien

mēs paklausīsim Viņa baušļiem, Viņš dāvās mums spēku paveikt visu, kas no mums tiek prasīts šajā

dzīvē, lai pēc šīs dzīves mēs varētu iekļūt Viņa valstībā. Šī izvēle — kļūt par Kristus māceklēm —

paver mums iespēju iespaidot apkārtējos pat vairāk, nekā no mums var tikt sagaidīts.

 

Ikvienai no mums ir dots šāds solījums un potenciāls. Nav svarīgi, kur mēs dzīvojam, kāda ir mūsu

ģimene, cik daudz naudas ir mūsu kontā, vai mēs esam pasaules līmeņa ekspertes kādā jomā un cik

ilgi mēs esam bijušas šajā Baznīcā, — ikviena no mums var kļūt par cēlu sievieti, kas vairo labo.

Godprātīga ģimenes un sabiedriskā dzīve; maiguma pilns tonis un laipni vārdi sarunā ar grūti

audzināmu bērnu vai kašķīgu kolēģi; piedienīgs ģērbšanās stils, kas parāda mūsu standartus; iziešana

ārpus komforta zonas, lai iepazītos ar tiem, kuri dzīvo līdzās, — ir ļoti daudz vienkāršu darbību, kas

iedvesmo apkārtējos pacelties augstākā līmenī.


Ikvienai no mums ir dots tas pats solījums un potenciāls — ikviena no mums var kļūt par cēlu sievieti, kas vairo labo.


Mans stāsts ir pavisam vienkāršs. Var gadīties, ka tāpat ir arī ar jums. Taču Dievs ir devis ikvienai no

mums dāvanas, iespējas un pieredzi, lai palīdzētu mums kļūt īpašām. Tad nu — ko īpašu jūs

izvēlēsities paveikt? Izvēlieties kaut ko, ņemot vērā savu laiku un resursus. Neskrieniet ātrāk un

nestrādājiet vairāk, nekā jums ir spēka vai līdzekļu, taču esiet uzcītīgas (skat. M&D 10:4). Neatkarīgi

no tā, vai šobrīd jūsu īstenotais „glābšanas darbs” galvenokārt norisinās mājās, pasaules mērogā vai

kaut kur pa vidu, Tas Kungs ir apmierināts ar jūsu pūliņiem allaž, kad jūs pievēršaties tam, lai

kalpotu Viņa bērniem un īstenotu savu mūžīgo mērķi — atgriezties pie Viņa kā jauna un uzlabota

savas garīgās personības „versija”.

Prezidents Dīters F. Uhtdorfs dalās ļoti kodolīgā atziņā, sakot: „Mūsu galamērķis ir paaugstināšana;

mūsu ceļojums ir māceklība.” Kaut, veicot šo māceklības ceļu, ikviena no mums apņemtos rīkoties

tā, lai, darot pavisam vienkāršus darbiņus, nedaudz palīdzētu apkārtējiem, dāvājot īpašas svētības

savai ģimenei un līdzcilvēkiem!

 

Džīna B. Bingema, Palīdzības biedrības vispārējā prezidente

No 2017. gada 5. maija uzrunas „How Vast Is Our Purpose” BYU Sieviešu konferencē.