Izmaiņas sanāksmju namu bezvadu tīklos

Izmaiņas sanāksmju namu bezvadu tīklos Photo by Glenn Carstens-Peters on Unsplash

Lai pielāgotos Baznīcas nosaukuma pareizai lietošanai, bezvadu tīkls sanāksmju namos un citās Baznīcas telpās tiks mainīts no „LDSAccess” uz „Liahona”.

Sanāksmju namu internets tiek nodrošināts, lai uzlabotu evaņģēlija apgūšanu un mācīšanu, atbalstītu Baznīcas administratīvās funkcijas un veicinātu Baznīcas mērķu sasniegšanu.

Lietotāji tiek aicināti nekavējoties sākt izmantot tīklu „Liahona”; lai piekļūtu tīklam, lietotājiem būs jāievada jauna parole un jāpiekrīt lietošanas noteikumiem, kas uzsver Baznīcas sniegtās interneta piekļuves mērķus. LDSAccess tīkls būs pieejams līdz 2020. gada 15. aprīlim, lai nodrošinātu laiku pārejai, pēc tam tā apraide tiks pārtraukta un Liahona būs vienīgais bezvadu tīkls, ko nodrošina Baznīca.

Par pieejas paroli lietotāji var interesēties pie vadītājiem savā sanāksmju namā.