Pēdējo dienu svētie savā svētajā sapulcē atbalsta jaunaicināto Augstāko prezidiju

pirmais prezidijs

Šī gada 31. marta sestdienā tika noturēta Baznīcas locekļu svētā sapulce, kuras laikā prezidents Rasels M. Nelsons tika atbalstīts par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas pravieti, gaišreģi, atklājēju un prezidentu.
Dalins H. Oukss tika atbalstīts par pirmo padomnieku un Henrijs B. Airings par otro padomnieku Augstākajā prezidijā — augstākajā Baznīcas pārvaldes institūcijā.
Lai gan par jaunaicināto Augstāko prezidiju mediju pārstāvjiem tika paziņots jau 16. janvārī, pirmā iespēja izrādīt publisku atbalstu saviem jaunajiem vadītājiem pēdējo dienu svētajiem no visas pasaules pavērās tikai Baznīcas gadskārtējās vispārējās konferences sestdienas rīta sesijā, kas tika noturēta Soltleiksitijas Konferenču centrā.
Sestdienas rīta svētajā sapulcē tika paziņots arī par diviem jauniem Divpadsmit apustuļu kvoruma locekļiem. Elders Gerits V. Gongs un elders Uliss Soaress tika atbalstīti par šī kvoruma jaunākajiem apustuļiem. Tiekot aicināti Divpadsmito kvorumā, viņi ir aizpildījuši vakances, kas atbrīvojās pēc prezidenta Tomasa S. Monsona un eldera Roberta D. Heilza nāves.