Jaunieši kļūst par ģimenes vēstures ekspertiem

Jaunieši kļūst par ģimenes vēstures ekspertiem

2014. gada 10.-11. maijā Imantas draudzes namā Rīgā notika Baltijas misijas jauniešu pavasara mini-konference „Nāciet pie Kristus caur ģimenes vēstures darbu un kalpošanu templī”. Šis pasākums tika rīkots ar mērķi ─ motivēt jauniešus veikt ģimenes vēstures darbu, apmeklēt templi un kādudien slēgt tempļa laulības.

Mormoņu jauniešiem, kuri bija ieradušies no visām trim Baltijas valstīm un Baltkrievijas, tika sniegta unikāla iespēja sastapt Stokholmas tempļa prezidentu un viņa sievu un uzklausīt viņu iedvesmojošo vēstījumu. Tempļa prezidents uzteica Baltijas jauniešus par viņu garīgumu un vēlmi tuvoties Kristum, un vairums jauniešu atzina, ka šī tikšanās viņus motivējusi aktīvāk pievērsties kalpošanai templī.

Liels uzsvars konferences gaitā tika likts uz apmācību ģimenes vēstures izpētē. Jaunieši mācījās apkopot ģimenes stāstus, meklēt informāciju arhīvos un veidot dzimtas koku baznīcas pierakstu sistēmā. Mācot jauniešus, vadītāji uzsvēra, ka šī paaudze ir vienojošais posms, kas saista priekštečus ar turpmākajām paaudzēm, veidojot mūžīgo ģimeni.

Pēdējo dienu svēto jauniešu apņemšanās sekot Kristum, veicot tempļa darbu, tika stiprināta arī caur Svēto Rakstu studijām: „Redzi, Es sūtīšu pie jums pravieti Ēliju. ... Viņam būs jāpiegriež tēvu sirdis bērniem un bērnu sirdis saviem tēviem.” (Maleahija 3:23-24.) Jaunieši priecājās par šo iespēju kopīgi studēt Svētos Rakstus. „Kristus mācības padara mani laimīgāku. Lasot Svētos Rakstus, es gūstu vairāk garīgu zināšanu,” pēc konferences teica Kristīne no Liepājas.

„Man patīk apmeklēt templi, jo tā ir vieta, kur var sajust mieru un piepildījumu, aizmirst ikdienas rūpes un sajust vēlēšanos kalpot citiem – gan dzīvajiem, gan mirušajiem priekštečiem. Mani pastāvīgi iedvesmo manu priekšteču dzīves stāsti, no kuriem varu mācīties,” savā pieredzē dalās Lidija no Daugavpils. „Tempļa apmeklējums vienmēr ir lieliska pieredze. Es esmu veicis ģimenes vēstures darbu un uzzinājis vairāk par savu izcelsmi, un vēlos veikt tempļa darbu savu priekšteču labā,” piebilst Verners no Jelgavas.

Daudzi, kas apmeklēja konferenci, ar nepacietību gaida nākamo tikšanos septembrī, šoreiz – Lietuvā. „Šī bija mana pirmā konference, un man ļoti patika iespēja satikties ar citiem jauniešiem un uzzināt vairāk par ģimenes vēstures izpēti. Es gribētu, kaut šādas konferences notiktu biežāk!” saka Lelde. Un tiešām – sākot ar šo gadu, Baltijas jaunieši varēs tikties biežāk, jo konferences notiks četrreiz gadā, pa kārtai katrā Baltijas valstī.