Jauniešu seminārs palīdz būt vienotiem Kristū

Jauniešu seminārs palīdz būt vienotiem Kristū

Aprīļa beigās Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas telpās notika jauniešu pasākums, kas tika rīkots nolūkā stiprināt un vienot garīgā semināra studentus.

Seminārs ir četrgadīga reliģiska izglītības programma 14 līdz 18 gadus veciem jauniešiem, kuri katru mācību gadu padziļināti studē kādu no Svēto Rakstu grāmatām: Veco Derību, Jauno Derību, Mormona Grāmatu vai Mācību un Derības. Semināra nodarbības ir paredzētas visu ticību pārstāvjiem un notiek reizi nedēļā.

Divreiz gadā semināra programmas ietvaros tiek noturēti īpaši pasākumi, dēvēti par supersestdienām, un šopavasar šis pasākums pulcēja 40 mormoņu jauniešu no Rīgas, Liepājas un Daugavpils. Šo pasākumu centrālais mērķis ir iedvesmot jauniešus, palīdzot viņiem tuvoties Kristum un sadraudzēties ar līdzīgi domājošiem jauniešiem.

 „Mūsu Baznīcas jaunieši priecē un iedvesmo!” stāsta Latvijas apgabala jauno vīriešu vadītājs Rihards Frīdbergs, „Viņi ir izvēlējušies sekot Jēzum Kristum un to apliecina ar savu dzīvi. Supersestdienas pasākumi do viņiem iespēju satikties ar vienaudžiem no visām Latvijas draudzēm un saturīgi pavadīt savu brīvo laiku. Šie pasākumi stiprina gan jauniešus, gan vadītājus.”

Piedaloties Supersestdienā, meitenes un puiši apņēmās būt vienoti Kristū, vēl ciešāk sekojot morāles standartiem, kas apkopoti brošūrā «Jaunatnes morāles stiprināšanai». Vadītāji mācīja jauniešus, gan pasniedzot stundas, gan vadot spēles un rotaļas, kas palīdzēja iedzīvināt un saglabāt atmiņā nodarbībās dzirdētos principus. Jaunieši stāsta, ka pats svarīgākais šajā pasākumā bija atbalsts un mīlestība, kuru viņi varēja sajust no vadītājiem un pārējiem jauniešiem. Tā bija lieliska iespēja iegūt jaunus draugus, kuri cenšas sekot Kristus mācībām savā dzīvē.

„Pieminēsim mūsu jaunatni lūgšanās – lai viņi ir svētīti un arī turpmāk dara, domā un vēlas to, kas iepriecina Debesu Tēvu un ļauj Viņam bagātīgi viņus svētīt!” aicina baznīcas jauno vīriešu vadītājs.