Kalpot sācis jaunais Baltijas misijas prezidents

Hafu pāris

Dārgie brāļi un māsas!

Ar prieku darām zinām, ka, sākot ar 2020. gada 21. oktobri, savus pienākums Baltijas misijā oficiāli ir sācis pildīt prezidents un māsa Hafi. Pagaidām viņi kalpos attālināti no Provo, Jūtas štata, ASV.

Mēs paužam sirsnīgu pateicību prezidentam un māsai Pohilko par viņu uzcītīgo un gādīgo kalpošanu aizvadītājos trīs ar pus gados. Viņi turpinās kalpot un stiprināt Dieva valstību citos aicinājumos, īstenojot Tā Kunga mērķus.

Paldies par jūsu kalpošanu, lūgšanām un atbalstu!

Ar mīlestību,
Latvijas apgabala prezidijs