Jauns JP nedēļas laikraksts Evaņģēlija bibliotēkas lietotnē

Evaņģēlija bibliotēkas lietotnē tagad ir atrodama sadaļa „JP nedēļas laikraksts”, kas ir veidota tieši jaunajiem pieaugušajiem.

Jauns JP nedēļas laikraksts Evaņģēlija bibliotēkas lietotnē

Pēdējo dienu svēto pieaugušie jaunieši tagad katru nedēļu Baznīcas Evaņģēlija bibliotēkas lietotnē varēs lasīt jaunus rakstus, ko būs veidojuši pieaugušie jaunieši un kas ir domāti pieaugušajiem jauniešiem. Šī jaunā sadaļa ar nosaukumu JP nedēļas laikraksts tiks atjaunināta katru nedēļu, un tā būs pieejama vairāk nekā 20 valodās.

Pieaugušie jaunieši no visas pasaules, līdz ar Baznīcas galveno pārvaldi, plānos un publicēs rakstus, kuru skaitā būs arī Baznīcas vadītāju un citu ekspertu raksti par pieaugušajiem jauniešiem būtiskām tēmām.

JP nedēļas laikrakstā tiks aplūkotas dažādas, ar evaņģēliju saistītas tēmas, par kurām jaunie pieaugušie ir izrādījuši interesi, tostarp:

 • Tiekšanās pēc personīgās atklāsmes
 • Lēmumu pieņemšana
 • Ticība, par spīti šaubām
 • Izpratne par tempļa derībām
 • Pašvērtība
 • Garīgās un emocionālās veselības saglabāšana
 • Attiecību veidošana
 • Ģimenes plānošana un vecāku loma
 • Priekšlaicīga atgriešanās no misijas
 • Neizdošanās
 • Perfekcionisms
 • Izskata koptēls
 • Likstu pārvarēšana

Pieaugušo jauniešu redaktori, kuri veido  JP nedēļas laikrakstu, savā ievadvēstulē teic: „Mūsu mērķis ir palīdzēt jums atrast atbildes un rast spēku, lai tiktu galā ar saviem izaicinājumiem. Tas tiks īstenots, kopīgi pētot Jēzus Kristus evaņģēliju un izvērtējot to, kā pieaugušie jaunieši no visas pasaules cenšas dzīvot saskaņā ar evaņģēliju.”

Redaktori cer, ka viņu realitātē balstītā un cerību dodošā nostāja jautājumos, ar kuriem saskaras pieaugušie jaunieši, šķitīs saistoša visiem, kuri ir „neprecēti, precēti vai šķīrušies … darbojas dažādās jomās, ir ieguvuši visdažādāko izglītību, kuriem ir atšķirīga ekonomiskā situācija, kultūra un apstākļi”.

Kā teikts ievadvēstulē, „Baznīcas pieaugušie jaunieši no visas pasaules dalīsies savā ticībā un savos talantos”. „Mēs neesam tikai topošie vadītāji, mēs jau tagad palīdzam vadīt Baznīcu – arī tajās vietās, kur tā darbojas ilgāku laiku. Un mūsu ietekme būs jūtama arī turpmāk, jo mēs esam topošie vecāki.”

Pieaugušie jaunieši, kuri vēlas dalīties savos stāstos, kuros tiek vēstīts par pieaugušajiem jauniešiem vai kuri ir paredzēti pieaugušajiem jauniešiem, var iesūtīt tos publicēšanai JP nedēļas laikrakstā, rakstot uz liahona@ldschurch.org.