Kā es varu uzklausīt Viņu?  

Kā es varu uzklausīt Viņu?

Svētajos Rakstos Dievs vairākkārt ir stādījis priekšā savu Dēlu, Jēzu Kristu, ar īpašu uzaicinājumu – „uzklausi Viņu”. Kā mēs dzirdam Tā Kunga balsi? Kā mēs sadzirdam Viņu labāk un biežāk? Kā izklausās Viņa balss un vai mēs varam būt droši, ka mēs patiešām to dzirdam? Šeit ir četri veidi, kā mēs varam uzklausīt Viņu. #UzklausiViņu

#1 Uzklausi Viņu ar savu sirdi nevis ar savām ausīm

#UzklausiViņu

Protams, Dievs var runāt ar mums dzirdamā balsī, taču Viņš gandrīz vienmēr izvēlas sniegt vienkāršas domas un sajūtas mūsu sirdī un prātā. Tu vari sajust, ka tev ir jāpasaka kaut kas īpašs kādam, kurš ir noskumis; tev prātā var ienākt domas par to, kā mainīt savu dzīvi; tu vari būt iedvesmots uzrunāt kādu konkrētu cilvēku. Uzmanības pievēršana šīm vienkāršajām domām un sajūtām ir viens no labākajiem veidiem, kā tu vari uzklausīt Viņu.

#2 Uzklausi Viņu, atvienojoties un paliekot rāmākam

#UzklausiViņu

Lai iegūtu mūsu uzmanību, par katru mūsu minūti cīnās aplikācijas, izklaide, sociālie mediji, paziņojumi utt. Šie uzmanības novērsēji bieži vien apslāpē garīgās sajūtas un ziņas, ko Dievs cenšas mums nosūtīt. Tāpēc paliec mierīgāks. Atvienojies. Noliec malā savu telefonu. Domā. Meditē. Elpo. Un klausies.

#3 Uzklausi Viņu Svētajos Rakstos

#UzklausiViņu

Ja tā padomā, Svētie Raksti satur iepriekš ierakstītu Dieva balsi. Kad mēs gremdējamies svētajos stāstos par Dieva darbiem ar cilvēci—un principos, ko attēlo šie stāsti—mēs varam labāk saprast Dieva gribu attiecībā uz mums un virzienu, kurā mums jāiet savā dzīvē dienu pēc dienas.

#4 Uzklausi Viņu mazos un vienkāršos veidos

#UzklausiViņu

Pravieša Elijas pieredze Vecajā Derībā mums māca diženu mācību par to, kā dzirdēt Dieva balsi:

Un redzi: tas Kungs gāja garām. Liela un spēcīga vētra, kas sašķeļ kalnus un sadrupina klintis, gāja tam Kungam pa priekšu, bet šinī vētrā nebija tas Kungs. Pēc vētras nāca zemes trīce, bet tas Kungs nebija zemes trīcē. Un pēc zemes trīces bija uguns. Bet tas Kungs nebija ugunī. Bet pēc uguns—lēna balss (1. Ķēniņu 19: 11–12).

Mūsu cilvēciskā tieksme ir lūkoties pēc dramatiskā un acīmredzamā—vai tad mēs visi galu galā negribētu „zīmi” no debesīm? Taču Viņa bezgalīgajā gudrībā, Dievs iedrošina mūs „rimties un atzīt, ka Es esmu Dievs” (Psalmi 46:11). Šīs neuzkrītošās domas, sajūtas, idejas un iespaidi ir mīloša Debesu Tēva maigie čuksti.