„Kā tu #UzklausiViņu?” Īpašs uzaicinājums

2020. gada 26. februārī

Ddievība

Svētajos Rakstos ir minēts ļoti maz tādu svētu gadījumu, kad ir atskanējusi Dieva Tēva balss.  Tādēļ, kad Viņš ko saka, mums patiešām ir jāieklausās.  Vairākkārt Viņš personīgi ir iepazīstinājis ar Savu mīļo Dēlu Jēzu Kristu, dodot īpašu pavēli: „Uzklausīt Viņu!”

Vai jūs jebkad esat aizdomājušies: „Kāpēc?”  Kāpēc mūsu Debesu Tēvs tik neatlaidīgi un nelokāmi lūdz, lai mēs uzklausītu Viņa mīļo Dēlu Jēzu Kristu?

Jēzus pats atbildēja uz šo jautājumu.  Viņš teica: „Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani.”

Mūsu Tēvs mūs mīl un dedzīgi vēlas, lai ikviens no mums izvēlētos atgriezties Viņa svētajā klātbūtnē.  Viņš ļoti mūs lūdz klausīties Jēzus Kristus balsī, kuru Tēvs iesvētīja un iecēla par mūsu Starpnieku, Glābēju un Pestītāju.

Šajā īpašajā gadā, kad mēs svinam Pirmās vīzijas 200. gadskārtu, es aicinu jūs dziļi un bieži aizdomāties par šo svarīgo jautājumu: „Kā tu uzklausi Viņu?”  Es arī aicinu jūs rīkoties, lai uzklausītu Viņu labāk un biežāk.  Visa gada garumā mēs īpašā veidā koncentrēsimies uz šo vēsturisko notikumu, kas norisinājās Svētajā birzī.

Es aicinu jūs būt proaktīviem un meklēt iespējas, lai dalītos savās sajūtās par To Kungu, Jēzu Kristu, ar savu ģimeni un draugiem, tajā skaitā aicinātu savus draugus pievienoties jums, lai pielūgtu Viņu Lieldienu svētdienā.

Būdams viens no Tā Kunga īpašajiem lieciniekiem, es svētīju jūsu pūliņus — nostāties uz Viņa derību takas un palikt uz tās, un no visas sirds, spēka, prāta un dvēseles censties uzklausīt Viņu!