7. un 8. oktobris

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas 187. pusgada vispārējā konference

Rīgā, Lāčplēša iela 71 un Liepājā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31.

Reizi pusgadā Soltleiksitijas konferenču centrā notiek Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas vispārējā konference, kur uzstājās pravietis, apustuļi un citi Baznīcas vadītāji. Viņi dalās Jēzus Kristus evaņģēlija vēstī, lai stiprinātu cilvēku ticību un sniegtu norādījumus attiecībā uz aktuāliem jautājumiem, kuros nepieciešama Dieva vadība. Papildus garīgajām uzrunām, konferencē uzstājas arī Tabernakla koris.

Vispārējās konferences tiešraidi skatās miljoniem cilvēku visā pasaulē, kopumā tā tiek tulkota gandrīz 100 valodās un pārraidīta vairāk nekā 200 valstīs. Latvijā konferences skatīšanās latviešu valodā notiks 7. - 8. oktobrī. Laipni aicināti visi Baznīcas locekļi, kā arī citu ticību pārstāvji!

Konferences skatīšanās laiki Rīgā, Baznīcas ielā 31-3

Latviešu un krievu valodā 

sestdien 10:00-12:00 un 13:00-15:00 

svētdien 10:00-12:00 un 13:00-15:00

Konferences skatīšanās laiki Liepājā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31

Latviešu un krievu valodā sestdien 

10:00-12:00 un 13:00-15:00 

svētdien 10:00-12:00 un 13:00-15:00