(Atjaunots) KOVID-19 un tā ietekme uz pēdējo dienu svētajiem visā pasaulē  

kovid-19

Augstākais prezidijs uz laiku aizver visus tempļus (2020. gada 25. marts)

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstākais prezidijs un Divpadsmit apustuļu kvorums 2020. gada 25. martā nosūtīja pēdējo dienu svētajiem ikvisur tālāk doto vēstuli.

Dārgie brāļi un māsas!

Pēc rūpīgām un lūgšanu pilnām pārdomām, un izrādot rūpes par iedzīvotājiem visā pasaulē, esam pieņēmuši lēmumu pārtraukt jebkādu kalpošanu tempļos visā pasaulē, sākot ar 2020. gada 25. marta vakaru. Šis ir pagaidu noteikums, un mēs ar nepacietību gaidām to dienu, kad tempļi atkal tiks atvērti.

 

Ar cieņu ―
Augstākais prezidijs

 

Tika apstiprinātas arī sekojošās detaļas:

 • Tempļa darbinieki sazināsies ar patroniem, kuriem bija pieteikta kalpošana templī, lai to atceltu.
 • Kad tempļi atsāks savu darbu, patroniem būs no jauna jāsazinās ar templi, lai no jauna pieteiktu priekšrakstus par dzīvajiem.
 • Baznīcas locekļi, kuriem ir papildus jautājumi, ir aicināti sazināties ar savu draudzes prezidentu vai apgabala prezidentu. 

Papildus pagaidu pielāgojumi misionāru darbā (2020. gada 24. marts)

Turpmākajās nedēļās ievērojamam skaitam misionāru droši vien vajadzēs atgriezties savās dzimtajās valstīs, lai turpinātu savu kalpošanu

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstākais prezidijs un Divpadsmit apustuļu kvorums 2020. gada 20. martā nosūtīja pēdējo dienu svētajiem ikvisur tālāk doto vēstuli. Skatiet jaunākās ziņas par to, kā COVID-19 ietekmē svētos visā pasaulē.

Dārgie brāļi un māsas!

Mēs ļoti nopietni uztveram mūsu misionāru un viņu mācāmo cilvēku veselību un drošību. Strauji ieviestie ceļojumu ieteikumi un ierobežojumi visā pasaulē rada ievērojamas loģistikas un citas problēmas. Tādēļ tiek veikti šādi pagaidu pielāgojumi:

 • Turpmākajās nedēļās, pamatojoties uz apstākļiem pasaulē, ievērojamu skaitu misionāru droši vien vajadzēs atgriezt viņu dzimtajās valstīs, lai viņi turpinātu savu kalpošanu. Tas tiks veikts sistemātiski, pamatojoties uz steidzamību, kas saistīta ar ceļošanas ierobežojumiem, ar COVID-19 problēmām un citiem apsvērumiem.
 • Misionāri, kas atgriežas, ievēros 14 dienu ilgu pašizolāciju, un pēc tam viņus varēs norīkot kalpošanai viņu mītnes zemē, pamatojoties uz vietējiem apstākļiem.
 • Misionāriem, kas atgriežas vai kalpo Amerikas Savienotajās Valstīs, kalpošanas laiks, iespējams, tiks samazināts, lai pielāgotos lielajam skaitam misionāru, kas atgriezīsies no visas pasaules.
 • Misionāru mācību centri (MTC) visā pasaulē neuzņems jaunus misionārus. MTC apmācība misionāriem notiks, izmantojot tehnoloģijas, un misionāri, cik drīz vien iespējams, tiks nosūtīti uz viņu norīkoto misiju.

Tā kā mēs izvērtējam mainīgos apstākļus, tiks veikti turpmāki nepieciešamie pielāgojumi.

Mēs mīlam savus misionārus un viņu ģimenes un lūdzamies par viņiem. Mēs esam pateicīgi par vecāku, tuvinieku un Baznīcu locekļu nepārtrauktajām lūgšanām un atbalstu, jo mēs darām visu iespējamo, lai palīdzētu viņiem saglabāt drošību un būt veseliem šajos sarežģītajos laikos.

Ar cieņu —
Augstākais prezidijs un Divpadsmit apustuļu kvorums

Papildus izmaiņas 2020. gada aprīļa vispārējās konferences norisē (2020. gada 23. marts)

Augstākais prezidijs vadīs visas sesijas no nelielas sanāksmju telpas Tempļa skvērā. Konferencē skanēs iepriekš ierakstīta mūzika un dziesmas.

2020. gada 19. martā Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstākais prezidijs un Divpadsmit apustuļu kvorums nosūtīja pēdējo dienu svētajiem visā pasaulē šo vēstuli. Iepazīstieties ar pēdējām izmaiņām tajā, kā COVID-19 iespaido svētos visā pasaulē.

Dārgie brāļi un māsas!

Redzot daudzās izmaiņas, ko pasaulē izraisa COVID-19 pandēmija, mēs esam veikuši atbilstošus pielāgojumus misionāru kalpošanas darbā, tempļa darbā un tajā, kā mēs pulcējamies un pielūdzam Dievu.

Pēdējo dienu laikā eksperti no visas pasaules ir izstrādājuši jaunas vadlīnijas. Noturot Augstākā prezidija un Divpadsmit apustuļu kvoruma apspriedi, mēs esam nolēmuši, ka būtu prātīgi ieviest papildus izmaiņas mūsu 2020. gada aprīļa vispārējās konferences formātā.

Visas sesijas tiks pārraidītas no nelielas auditorijas Tempļa skvērā. Šajās sesijās prezidēs un tās vadīs Augstākais prezidijs, un tās apmeklēs tikai tie, kuri ir aicināti uzstāties ar uzrunām vai teikt lūgšanas. Konferencē skanēs iepriekš ierakstīta mūzika un dziesmas.

Mēs uzskatām, ka ar šo izmaiņu ieviešanu mēs varam atbalstīt tos, kuri darbojas, lai palēninātu šīs pandēmijas izplatīšanos un iespaidu. Mēs esam pateicīgi par viņiem un turpinām par viņiem lūgt Dievu. Mūs saviļņo daudzi mūsu dzirdētie stāsti par kalpošanu tiem, kuri šajā nenoteiktības laikā ir nonākuši grūtībās. Mēs lūdzam, lai jums tiktu dāvātas mūsu Debesu Tēva izmeklētākās svētības.

Šī būs ievērojama konference. Tajā dominēs vēstījumi par patiesību, cerību un iedvesmu, atzīmējot Jēzus Kristus evaņģēlija Atjaunošanu un cenšoties Viņu sadzirdēt.

Ar cieņu —
Augstākais prezidijs un Divpadsmit apustuļu kvorums

Jaunākā informācija par COVID-19 ietekmi uz misionāru darbu (2020. gada 19. marts)

Aicinājumi misijās turpināsies visā pasaulē, vienlaikus tiekot ieviestiem pagaidu pielāgojumi

Dalīšanās Jēzus Kristus evaņģēlijā joprojām ir Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas svēta prioritāte pat pašreizējos apstākļos, kas saistīti ar COVID-19 pandēmiju. Mēs ļoti nopietni uztveram mūsu misionāru un viņu mācīto cilvēku veselību un drošību. Mēs pielāgojamies pastāvīgi mainīgajiem apstākļiem.

Misionāri joprojām tiks aicināti kalpot un tiks nozīmēti darbam misijās visā pasaulē. Mēs turpināsim pieņemt misionāru rekomendācijas, un misionāri joprojām tiks norīkoti kalpošanai visā pasaulē.

Turklāt Baznīcas vadītāji īsteno dažus pagaidu pielāgojumus misionāru kalpošanā. Piesardzības nolūkos šīs izmaiņas ir šādas:

Jauni misionāri, kuriem ir veselības problēmas, un senioru misionāri var tikt atbrīvoti no kalpošanas.

Misionāri, kuri ir uzsākuši kalpošanu un nedrīkst doties uz viņiem noteikto misijas vietu, uz laiku var tikt norīkoti citā misijā.

Lai pielāgotos strauji mainīgajiem apstākļiem, jaunie misionāru elderi, kuri šobrīd kalpo misijās Amerikas Savienotajās Valstīs un Kanādā un kuriem būtu jāpabeidz sava misija 2020. gada 1. septembrī vai pirms tam, var tikt atbrīvoti, kad viņi ir nokalpojuši 21 mēnesi.

Daži misionāri, iespējams, uz laiku tiks norīkoti kalpot citur.

Jaunie misionāri, kuri, galvenokārt, strādās no saviem dzīvokļiem, turpinās mācīt, izmantojot tehnoloģijas, studēs Svētos Rakstus un Sludini Manu evaņģēliju, mācīsies valodu, veiks ģimenes vēstures darbu, tiešsaistē kalpos sabiedrībai un veiks citus uzdevumus, ko devis misijas prezidents. Turklāt misionāri tiek mudināti bieži sazināties ar savām ģimenēm un censties iziet no dzīvokļa, lai pasportotu un ieelpotu svaigu gaisu, ar apdomu ievērojot personīgā kontakta vadlīnijas.

Baznīcas vadītāji turpinās uzraudzīt apstākļus un pēc vajadzības veikt turpmākus pielāgojumus. Mēs, Baznīca, paužam savu mīlestību un atzinību visiem misionāriem, kuri cenšas mācīt Jēzus Kristus evaņģēliju un dalīties Viņa mīlestībā ik visur, kur viņi kalpo.

Ieviestas pagaidu izmaiņas saistībā ar tempļu apmeklēšanu visā pasaulē (2020. gada 15. marts)

Šīs izmaiņas attiecībā uz visiem tempļiem visā pasaulē stāsies spēkā, sākot ar 2020. gada 16. martu

2020. gada 13. martā Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstākais prezidijs un Divpadsmit apustuļu kvorums nosūtīja Baznīcas locekļiem visā pasaulē šādu vēstuli.

Dārgie brāļi un māsas!

Straujais cilvēku veselības apdraudējuma kāpums visā pasaulē ir izraisījis pieaugošas bažas. Daudzu valdību ieviesto ierobežojumu dēļ ir bijusi nepieciešama vairāku tempļu pagaidu slēgšana. Ar lūgšanu apsverot minētos ierobežojumus, līdz ar nepieciešamību turpināt tempļa darbu, mēs esam nolēmuši ieviest pagaidu noteikumus attiecībā uz visu tempļu apmeklēšanu visā pasaulē, kas stāsies spēkā ar 2020. gada 16. martu.

 • Vietās, kur, stājoties spēkā valdības vai cita veida ierobežojumiem attiecībā uz sabiedrisko un/vai reliģisko pulcēšanos, tempļa apmeklēšana nav iespējama, priekšrakstu veikšana mirušo labā un par dzīvajiem uz laiku tiks apturēta.
 • Vietās, kur valdības vai cita veida ierobežojumi neizslēdz visus tempļa pasākumus, iespēju robežās un tikai ar iepriekšēju pierakstu tiks organizēta šādu tempļa priekšrakstu veikšana par dzīvajiem: personīgie vīra un sievas, kā arī bērnu un vecāku saistīšanas priekšraksti; personīgie sākotnējie un endaumenta priekšraksti.
 • Aizstājošie priekšraksti pagaidām netiks veikti.
 • Visas tempļa apmeklētāju izmitināšanas vietas tiks slēgtas.

Baznīcas locekļiem tiks sniegti norādījumi attiecībā uz pieteikšanās kārtību personīgo priekšrakstu veikšanai. Tempļa darbinieki sazināsies ar personām, kam jau ir ieplānots tempļa apmeklējums.

Visos tempļos tiks sperti nepieciešamie soļi, lai līdz minimumam samazinātu slimības izplatības risku, samazinot tempļa darbinieku skaitu, ierobežojot viesu skaitu dzīvo cilvēku priekšrakstos un sekojot tempļa apmeklētāju saskarsmes vadlīnijām.

Tempļu prezidijiem tiks sniegta papildu informācija, un, atkarībā no nepieciešamības, ieviestas turpmākas izmaiņas.

Mēs ļoti gaidām brīdi, kad tempļi atkal varēs darboties ar pilnu jaudu, ļaujot Baznīcas locekļiem un viņu priekštečiem baudīt tempļa darba nodrošinātās svētības.

Ar cieņu,
Augstākais prezidijs un Divpadsmit apustuļu kvorums

Par 2020. gada aprīļa vispārējo konferenci (2020. gada 14. marts)

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstākais Prezidijs un Divpadsmit Apustuļu kvorums 2020. gada 11. martā izsūtīja sekojošo vēstuli. Baznīcas vadītāji paziņoja par nozīmīgām izmaiņām tajā, kā tiks vērota 2020. gada aprīļa vispārējā konference. 

Dārgie brāļi un māsas!

Mēs esam ļoti norūpējušies par COVID-19 izraisītās saslimšanas globālo izplatību. Mēs esam apspriedušies ar dažādu pasaules valstu valdību un baznīcu vadītājiem, kā arī vadošajiem mediķiem un ar lūgšanu apsvēruši šī brīža situāciju. Mēs vēlamies būt krietni pasaules pilsoņi un darīt visu iespējamo, lai ierobežotu šīs infekcijas slimības izplatību. Mēs jūtamies ļoti pateicīgi visiem tiem, kuri tik nepagurstoši strādā, lai apkarotu šo veselības apdraudējumu. Mēs lūdzam gan par viņiem, gan par visiem tiem, kam nākas ciest no šīs slimības.

Lai palīdzētu minētās problēmas mazināšanā, mēs uzskatām, ka būtu prātīgi ierobežot gaidāmās 2020. gada aprīļa vispārējās konferences apmeklētāju skaitu. Mēs plānojam noturēt visas piecas konferences sesijas Konferenču centrā. Augstākie pilnvarotie, augstākās amatpersonas un viņu laulātie, kā arī mūziķi, koristi, tehniskie speciālisti un vēl citi piedalīsies konferencē, pildot savus norīkojumus. Taču šīs konferences norise visā pasaulē tiks atspoguļota tikai ar tehnoloģiju starpniecību. Soltleiksitijas Konferenču centrā, kā arī slimības skarto reģionu stabu centros un dievnamos apmeklētāji netiks uzņemti. Uz jautājumiem par citām liela mēroga Baznīcas locekļu sanāksmēm tiks atbildēts atsevišķos paziņojumos.

Mēs dzīvojam apbrīnojamā laikmetā. Tas Kungs ir svētījis mūs ar tehnoloģijām un iespēju — piedalīties sanāksmēs un uzklausīt Baznīcas vadītāju vēstījumus visā pasaulē. Šajā īpašajā konferencē mēs atzīmēsim divsimto gadadienu kopš Pirmās vīzijas un Jēzus Kristus evaņģēlija atjaunošanas šinīs pēdējās dienās.

Mēs aicinām visus turpināt gatavoties šai konferencei. Tādējādi mēs tiksim svētīti ar iespēju — dzirdēt Tā Kunga vārdu, piedaloties šajā īpašajā un neaizmirstamajā vispārējā konferencē.

Ar cieņu —
Augstākais prezidijs
un Divpadsmit apustuļu kvorum

Semināri un institūti (2020. gada 13. Marts)

Ikdienas semināra un staba institūta programmas rīkosies atbilstoši vietējo draudžu lēmumiem attiecībā uz pulcēšanos. Brīvā laika semināra un skolas teritorijā notiekošie institūti rīkosies atbilstoši vietējo augstskolu vai koledžu lēmumiem attiecībā uz pulcēšanos. Kad nodarbības ir nepieciešams atcelt, semināru un institūtu nodarbības var rīkot arī attālināti. Vietējo svētbrīžu un izlaiduma ceremoniju sanāksmes tiks rīkotas atbilstoši reģiona prezidija norādījumiem.

Dārgie brāļi un māsas! (2020. gada 12. Marts)

Kā apsolīts mūsu 2020. gada 11. marta vēstulē, mēs turpinām vērot mainīgos apstākļus visā pasaulē attiecībā uz KOVID-19. Mēs esam ņēmuši vērā vietējo Baznīcas vadītāju, valdību amatpersonu un medicīnas speciālistu padomu un esam meklējuši Tā Kunga vadību šajās lietās. Tagad mēs sniedzam šādus jaunākos norādījumus.
Sākot ar šo brīdi, visas Baznīcas locekļu publiskās sanāksmes uz laiku ir atliktas visā pasaulē līdz turpmākajam paziņojumam. Tas ietver:

 • Staba konferences, vadītāju konferences un citas lielas sanāksmes.
 • Visus publiskos dievkalpojumus, tajā skaitā Svētā Vakarēdiena sanāksmes.
 • Draudzes, bīskapijas un staba aktivitātes.

Kur tas ir iespējams, vadītājiem vajadzētu rīkot visas nepieciešamās vadītāju sapulces, izmantojot tehnoloģijas. Ar konkrētiem jautājumiem var vērsties pie vietējiem priesterības vadītājiem. Tālāki norādījumi attiecībā uz citiem jautājumiem tiks sniegti.

Bīskapiem būtu jāapspriežas ar savu staba prezidentu, lai noteiktu, kā Baznīcas locekļiem nodrošināt Svēto Vakarēdienu vismaz reizi mēnesī.

Mēs mudinām Baznīcas locekļus gādīgi kalpot, rūpējoties citam par citu. Mums vajadzētu sekot Glābēja piemēram, lai svētītu un pacilātu citus.

Mēs liecinām par Tā Kunga mīlestību šajā nedrošajā laikā. Viņš jūs svētīs, lai jūs rastu prieku, darot to labāko, lai katrā situācijā dzīvotu atbilstoši Jēzus Kristus evaņģēlijam.

Ar sirsnīgiem sveicieniem,
Augstākais prezidijs un Divpadsmit apustuļu kvorums

Izmaiņas misionāru mācību centru darbībā saistībā ar COVID-19 (2020. gada 11. martā)

Sākot ar 2020. gada 16. martu, visi misionāri, kam bija paredzēts apmeklēt misionāru mācību centru Provo, Jūtas štatā, un Prestonā, Anglijā, tiks mācīti attālināti, noturot videokonferences.

2020. gada 11. martā Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstākais prezidijs un Divpadsmit apustuļu kvorums nosūtīja Baznīcas locekļiem visa pasaulē šo vēstuli. Augstākie vadītāji paziņoja par būtiskām izmaiņām Provo, Jūtas štata, un Prestonas, Anglijas, misionāru mācību centru darbībā. (Skat. arī abas pārējās, trešdien izsūtītās Augstākā prezidija vēstules, kurās tiek runāts par būtiskām izmaiņām 2020. gada aprīļa vispārējās konferences norises kārtībā un par ierobežojumiem citu liela mēroga Baznīcas locekļu sanāksmju noturēšanā.)

Dārgie brāļi un māsas!

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcai ir ļoti svarīgi gādāt gan par mūsu misionāru, gan par viņu satikto cilvēku veselību un drošību. Mēs esam apspriedušies par COVID-19 izplatību gan ar valdību un baznīcu vadītājiem, gan ar vadošajiem mediķiem. Mēs esam lūguši un domājuši par šo pieaugošo problēmu un nolēmuši spert papildus soļus, lai pasargātu misionārus un novērstu šī vīrusa potenciālo izplatību misionāru mācību centros.

Sākot ar 2020. gada 16. martu, visi misionāri, kam bija paredzēts apmeklēt misionāru mācību centru Provo, Jūtas štatā, un Prestonā, Anglijā, tiks mācīti attālināti, noturot videokonferences. Pārējie misionāru mācību centri turpinās ierasto darbību, taču tajos netiks uzņemti misionāri no reģioniem, kuros valdības amatpersonas ir noteikušas pārvietošanās ierobežojumus. Arī misionāri no šiem reģioniem tiks mācīti ar video konferenču starpniecību. Mēs ticam, ka šī pagaidu virtuālā mācību programma palīdzēs sagatavot misionārus viņu kalpošanai, samazinot ar minēto infekcijas slimību saistītos riskus.

Ikviens misionārs, tuvojoties misijas uzsākšanas laikam, saņems konkrētu informāciju par savu mācību ilgumu, grafiku un citiem ar loģistiku saistītiem jautājumiem. Kad misionāru tiešsaistes apmācības būs beigušās, viņi nekavējoties dosies savā misijas norīkojumā.

Mēs turpināsim cītīgi sekot līdzi notikumu attīstībai un veikt visus nepieciešamos pielāgojumus. Mēs mīlam mūsu misionārus un viņu ģimenes un esam pateicīgi par viņu vēlmi ― kalpot Tam Kungam. Mēs ceram, ka viņi izmantos šo unikālo mācību pieredzi, lai sagatavotos brīnišķīgam kristīgās kalpošanas periodam.

Ar cieņu ―
Augstākais prezidijs un Divpadsmit apustuļu kvorums

 

Baznīca ir laidusi klajā šādu paziņojumu: (2020. gada 10. Marts)

Nesenās bažas par KOVID-19 (koronavīrusu) ir izsaukušas lielu sabiedrības uzmanību un izraisījušas būtiskas izmaiņas ceļošanā, personiskajā saskarsmē un pamatnostādnēs, ko noteikušas veselības aizsardzības amatpersonas, par to, kā risināt pieaugošās bažas.

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca ir rūpīgi uzraudzījusi šīs norises un veic pasākumus vairākās jomās, lai sniegtu palīdzību, palīdzētu misionāriem būt drošiem un efektīviem, kliedētu bažas par Baznīcas locekļu drošību un plānotu gaidāmos notikumus. Šie pasākumi tiek veikti, lai ievērotu labāko praksi un norādījumus, ko sniedz dažādu valstu valdību sabiedriskās veselības organizācijas.

Misionāru darbs

Baznīca veic pasākumus, lai samazinātu misionāru skaitu vietās, kur vīruss rada īpašas bažas. Šie pasākumi dos misijas prezidentiem lielāku elastību, lai nodrošinātu, ka misionāri ir efektīvi un droši un ka ir pietiekami daudz vietas, kur izmitināt misionārus, ja viņus izved no pilsētām, kur pastāv lielākas inficēšanās bažas.

Šie pasākumi attiecas uz šādām misijām:

 • Kambodžas Pnompeņas misija
 • Japānas Fukuokas misija
 • Japānas Kobes misija
 • Japānas Nagojas misija
 • Japānas Saporo misija
 • Japānas Tokijas ziemeļu misija
 • Japānas Tokijas dienvidu misija
 • Korejas Busanas misija
 • Korejas Seulas misija
 • Korejas Seulas dienvidu misija
 • Mongolijas Ulanbatoras misija
 • Singapūras misija
 • Taizemes Bangkokas misija

Kambodža, Koreja, Singapūra, Taizeme: visiem topošajiem misionāriem, kas gatavojas kalpot šajās misijās vai kas ierodas no šīm valstīm, vai nu tiks atlikts sākuma datums, vai arī viņi saņems pagaidu norīkojumu. Turklāt visi misionāri, kas pašlaik kalpo šajās misijās un kam tuvojas kalpošanas beigas, atgriezīsies mājās agrāk. Visi senioru misionāri un visi jaunie misionāri, kuriem ir hroniskas veselības problēmas, arī atgriezīsies mājās vai tiks uz laiku norīkoti uz kādu misiju savā mītnes valstī. Daži senioru misionāri turpinās attālināti atbalstīt misiju.

Japāna: visiem misionāriem, kas gatavojas kalpot Japānā, vai nu tiks atlikts sākuma datums, vai viņi saņems jaunus pagaidu norīkojumus.

Mongolija: visi misionāri, kas nav Mongolijas vietējie iedzīvotāji, tiks uz laiku pārcelti no šīs valsts. Tie, kam tuvojas plānotais atbrīvošanas datums, atgriezīsies mājās agrāk, bet pārējie saņems jaunus pagaidu norīkojumus.

Katram misionāram, kurš atgriezīsies mājās, tiks lūgts veikt pašizolāciju 14 dienas pēc Pasaules Veselības organizācijas un Amerikas Savienoto Valstu Slimību kontroles un profilakses centru norādījumiem.

Misionāri, kas paliek šajās valstīs, veiks piesardzības pasākumus, lai paliktu veseli, tostarp pēc iespējas vairāk uzturēsies savos dzīvokļos, izvairoties no personiskas saskarsmes ar citiem cilvēkiem, un mācīs, izmantojot telefona zvanus vai citas tehnoloģijas.

Visiem misionāriem, neatkarīgi no viņu kalpošanas vietas, ir atgādināts ievērot profilakses pasākumus, lai izvairītos no saslimšanas. Ir svarīgi atzīmēt, ka gados jaunie misionāri parasti netiek uzskatīti par tādiem, kam pastāv nopietnu korona vīrusa komplikāciju risks.

Pielūgšana templī

Vairāki tempļi ir slēgti, rūpējoties par darbiniekiem un apmeklētājiem. Liels skaits tempļa darbinieku un apmeklētāju ir vecāka gadagājuma, kam ir lielāka uzņēmība pret komplikācijām no koronavīrusa. Šī slēgšana notiek saskaņā ar vietējo veselības aizsardzības aģentūru ieteikumiem. Uz laiku ir slēgti šādi tempļi:

 • Taipejas Taivānas templis
 • Seulas Korejas templis
 • Fukuokas Japānas templis
 • Saporo Japānas templis
 • (iepriekš slēgts renovācijai)
 • Honkongas Ķīnas templis
 • Tokijas Japānas templis

Dievkalpojumi

Atbilstoši Augstākā prezidija norādījumiem dažos reģionos ir ierobežotas vai uz laiku apturētas Baznīcas locekļu sanāksmes, ieskaitot svētdienas dievkalpojumus. Tas attiecas uz šādām vietām:

 • Honkongu
 • Mongoliju
 • Koreju
 • Japānu

Tas ietver saīsinātas svētdienas sanāksmes dažos reģionos (tikai Svētā Vakarēdiena sanāksme) vai dievkalpojumu atcelšanu citviet. Apstākļos, kad Baznīcas locekļi nespēj pulcēties, lai lūgtu Dievu, viņi mācās, māca un pieņem Svēto Vakarēdienu kā ģimenes atbilstoši vietējo priesterības vadītāju norādījumiem.

Vispārējā konference

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstākais prezidijs šodien paziņo, ka vadības sesijas Augstākajiem pilnvarotajiem, reģionu Septiņdesmitajiem un vispārējām amatpersonām, kas pašlaik ir plānotas 2020. gada 2.–3. aprīlī saistībā ar aprīļa vispārējo konferenci, ir atliktas uz sešiem mēnešiem, līdz šā gada 1.–2. oktobrim. Tādēļ Augstākie pilnvarotie, kas kalpo ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm, un visi reģionu Septiņdesmitie tiek atbrīvoti no vispārējās konferences apmeklēšanas Soltleiksitijā.

Turklāt, ņemot vērā valdību un veselības organizāciju izdotos paziņojumus, ārpus ASV dzīvojošie Baznīcas locekļi tiek mudināti atturēties no došanās uz ASV, lai apmeklētu vispārējās konferences sesijas.

„Ar lielu piesardzību un dziļām bažām par pasaules mēroga veselības apsvērumiem, kā arī ar līdzjūtību pret visiem, kurus skāris vai var skart „KOVID-19” vīruss, mēs atliksim vadības sanāksmes, kas saistītas ar gaidāmo vispārējo konferenci,” teikts Augstākā prezidija sagatavotajā paziņojumā. „Mēs vēlamies būt labi pasaules pilsoņi un darīt visu iespējamo, lai ierobežotu šīs slimības izplatību. Mēs arī vēlamies kliedēt mūsu vadītāju, Baznīcas locekļu un viņu ģimenes locekļu bažas, kas šajā laikā saistītas ar ceļošanas neskaidrībām.”

Šī atlikšana attiecas tikai uz pirms–konferences vadības sanāksmēm. Atbilstoši pašreizējiem plāniem, 2020. gada aprīļa konferences vispārējās sesijas tiks rīkotas, kā iepriekš paziņots.

„Mēs esam pateicīgi, ka visi Baznīcas locekļi, kas neceļo uz Soltleiksitiju, varēs skatīties aprīļa vispārējās konferences norisi, izmantojot tehnoloģijas,” paziņoja Augstākais prezidijs. „Ar lielu līdzjūtību mēs lūdzamies par visiem, kuru dzīves ir skārusi šī slimība.”

Palīdzības sniegšana

Kopš sākotnējā medicīnas masku, aizsargbriļļu un tērpu ziedojuma Ķīnai, Baznīca ir saņēmusi neskaitāmus lūgumus pēc līdzīgas palīdzības. Šie lūgumi tiek izvērtēti un izskatīti, cik tas ir Baznīcas spēkos, lai gan mūsu spējas sagādāt un nogādāt šos produktus ir ierobežotas, salīdzinot ar globālo pieprasījumu pēc šādiem resursiem.

Kopsavilkums

Esam pateicīgi par daudzajām atbalsta un rūpju izpausmēm, kas tikušas izrādītas. Baznīca turpinās cieši sekot norisēm un pēc vajadzības veikt papildu pielāgojumus. Mēs turpinām lūgt Dievu par visiem, kurus skāris šis vīruss.