Kristības un konfirmācija Stokholmas templī

Kristību sbaseins

Kristību un konfirmācijas sesija parasti ilgst līdz vienai stundai. Šīs stundas laikā notiek kristības un konfirmēšana, kā arī telpa tiek sakārtota, lai nākamā sesija varētu sākties laicīgi. Lai saglabātu godbijību pret svētajiem priekšrakstiem, kam vajadzētu valdīt Tā Kunga namā, mēs iesakām lai sesijā piedalītos ne vairāk kā 8 cilvēki, kuri var krīstīties par 5 – 10 mirušajiem. Vairāk uzmanības jāvelta katram indivīdam nekā kristību skaitam: 'Atcerieties — dvēseļu vērtība ir liela Dieva acīs' (Mācība un Derības 18:10).

Pieteikties kristību sesijai var izmantojot internetu vai sazinoties ar tempļa biroju. Vienmēr paziņojiet kristību kandidātu skaitu, to brāļu skaitu, kuriem ir pilnvaras kristīt, konfirmēt un/vai būt par pierakstītājiem, un māsu asistentu skaitu. Ja grupā vai ģimenē ir mazāk par 8 kristību kandidātiem, jābūt gataviem tam, ka citi cilvēki vai grupas varētu pieteikties tai pašai sesijai. Kristību skaits tiek taisnīgi sadalīts starp visiem kristību kandidātiem.

Palīdzība ar veļas mazgāšanu tiek atzinīgi novertēta, īpaši no lielām grupām. Tā iekļauj slapjās veļas ielikšanu veļas mašīnās un to iedarbināšanu, un pēc mazgāšanas - veļas ielikšanu žāvētājā un to iedarbināšanu.

Ja jūsu grupā ir vairāk nekā 8 kristību kandidāti, jums jāinformē tempļa birojs par kristību kandidātu skaitu un jāsniedz informācija par grupas vadītājiem. Grupa, iespējams, tiks sadalīta mazākās grupās un/vai sesija prasīs vairāk laika. Grupas pieaugušie vadītāji ir atbildīgi par veļas mazgāšanu.

Kristības kandidātus, kuri nav saņēmuši savu endaumentu, ir jāpavada no kristību telpas līdz tempļa ieejai kādam, kurš ir saņēmis savu endaumentu.

Ja jums ir jautājumi, laipni lūdzam zvanīt birojam pa tālruni 08-500 655 00.