Kristīgo jauniešu centrs

Kristīgo jauniešu centrs

lgi gaidītais un klusībā lolotais sapnis par savu īpašo centru jaunajiem neprecētajiem īstenojās šā gada 25. augustā, kad durvis ikvienam vēra Kristīgo jauniešu centrs (Baznīcas ielā 27/29, dz. 11), kaimiņos Rīgas 1. un 2. draudzei.

Pateicoties Baltijas misijas prezidenta Džefrija G. Bozvela un BIS (Baznīcas izglītības sistēmas) misionāru pāra, Viramontesu, kopīgai vīzijai par šo centru, kas sāka veidoties jūnijā, vajadzēja tikai dažus mēnešus līdz pilnīgai
īstenošanai. Liela svētība ir tā atrašanās blakus baznīcai. Šajā laikā tika piedzīvoti vairāki brīnumi, sākot ar to, ka šā brīža telpas jau bija aizrunātas, un cilvēks, kurš plānoja parakstīt telpu īres līgumu, atteicās, līdz ar to paverot iespēju jauniešu centra izveidei, kas apliecina to, ka lūgšanām ir spēks un nekas nespēj stāties pretī Dieva darbam, kas iecerēts.


Jaunie neprecētie ir iesaistījušies centra tapšanā jau no paša sākuma, ierodoties mājvakara ietvaros 1. jūlijā tukšās, baltās apdares telpās — vienoti, ar vēlmi veidot šo centru sev. Šajā vakarā tika veikta aptauja, lai noskaidrotu, kādas aktivitātes jaunieši vēlētos un kādi būtu piemērotākie laiki.

Atvērto durvju dienā, 25. augustā, katram viesim, ienākot Kristīgo jauniešu centrā, pavērās skatam mājīgas, labiekārtotas telpas, kur pie sienām bija garīga satura attēli un iedvesmojoši citāti. Divas mācību klases ir pilnībā aprīkotas ar modernāko audio-vizuālo tehniku (datori, internets, projektors, TV utt.), kā arī pieejama spēļu telpa (novuss, galda teniss, vairākas galda spēles u.c.), bibliotēka (ar plašu metodisko materiālu klāstu), protams, arī virtuve — viss, kas nepieciešams pilnvērtīgām evaņģēlija studijām un atpūtai.

Kristīgo jauniešu centru pārrauga paši jaunie neprecētie, plānojot nodarbības, citas aktivitātes, kā arī uzkopjot, lai telpas vienmēr būtu viesmīlīgas un lai Gars tajās varētu mājot, sagaidot katru no viņiem.

Pirmo reizi Baznīcas vēsturē Latvijā savas durvis septembra sākumā, jauno institūta un semināra mācību gadu uzsākot, vēra 10 klases darbdienu pēcpusdienās un vakaros: šogad ir pieejamas Mormona Grāmatas studijas
semināra un institūta studentiem (gan krievu, gan latviešu val.), kā arī papildus tematiskās institūta klases, kas piedāvā studēt arī Baznīcas vēsturi, pilnveidot Svēto Rakstu studiju prasmes, apgūt evaņģēlija mācības, vadību un līderību, gatavoties mūžīgajai laulībai, kā arī izprast, kā veiksmīgāk dzīvot saskaņā ar evaņģēliju. Lielākoties paši jaunie neprecētie ir aicināti kalpot par skolotājiem, lai iedvesmotu pārējos un parādītu, kā var gūt prieku, kalpojot un dzīvojot pēc evaņģēlija.


Lai padarītu evaņģēlija studēšanu vēl veiksmīgāku, aptuveni reizi ceturksnī centra telpās tiek plānotas institūta un semināra skolotāju apmācības Antti Makslahti-Tolstosheev (Baltijas valstu institūta un semināra koordinatora) vadībā. Pirmās apmācības notika š. g. 31. augustā, pulcējot Latvijas apgabala institūta un semināra skolotājus, jauno mācību gadu uzsākot.

Viesmīlīgās centra telpas divreiz mēnesī (katru 2. un 3. sestdienu no plkst. 16.00–21.00) sagaida arī jaunos precētos pārus, kas pavada laiku kopīgās nodarbībās. Misionāri pirmdienās izmanto Kristīgo jauniešu centra datorus, lai sazinātos ar savām ģimenēm uz draugiem, bet citās darbdienās (pa dienu) notur pārrunas/tikšanās ar klausītājiem-jauniešiem, tādējādi sniedzot viņiem iespēju — iepazīt jaunus draugus, ar kuriem kopīgi pavadīt brīvo laiku un pieaugt evaņģēlijā.

Šobrīd ir tikai sākums Kristīgo jauniešu centra darbībai, vēl sekos daudzas ieceres, piem., viena no tām būs tematiskā institūta klase, kas paredzēta ģimenes vēstures darba veikšanai, gan studējot evaņģēlija mācības un Baznīcas vadītāju atklāsmes par šī darba nozīmīgumu, gan veicot praktisku darbu, izmantojot pieejamos interneta
resursus, kā arī dodoties uz templi un izpildot priekšrakstus par senčiem.


Ikviens, kurš vēlas, ir laipni aicināts apmeklēt jebkuru no institūta klašu nodarbībām, lai tādējādi mēs ik dienu varētu pateikties Debesu Tēvam par šo brīnišķīgo svētību — Kristīgo jauniešu centru.