Labklājība

    Labklājība

    Pagaidām par šo tēmu vairāk varat lasīt angļu valodā: https://www.lds.org/topics/welfare?lang=eng
    vai krievu valodā: https://www.lds.org/topics/welfare?lang=rus