LAICĪGĀ SAGATAVOTĪBA

Europe Area Map

„Bet, ja jūs esat sagatavojušies, jūs nebaidīsities.” (M&D 38:30)

Gatavošanās ārkārtas gadījumiem vai sarežģītām situācijām var mums palīdzēt būt drošībā un justies pasargātākiem. Pie tam sagatavotība mums ļauj nodrošināt savas vajadzības, mūsu ģimenes vajadzības un un citu cilvēku vajadzības, kad notiek kāda katastrofa vai neparedzēts atgadījums. Izmantojot tālāk sniegtos resursus, sāciet vai turpiniet savu ceļu uz laicīgo sagatavotību.

Bīskaps V. Kristofers Vadels: „There will be bread” (Būs maize)