Latvijā aicināts jauns apgabala prezidijs

Par apgabala prezidentu turpmāk kalpos Rihards Fridbergs.

Latvijā aicināts jauns apgabala prezidijs

2019. gada nogalē Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Latvijas apgabalā tika aicināts jauns apgabala prezidijs. Šis prezidijs plāno Baznīcas darbu un īsteno Baznīcas pārraudzību visā Latvijā un tās draudzēs, aicinot draudžu vadītājus un apgabala līmeņa Baznīcas organizāciju vadītājus.

Par apgabala prezidentu turpmāk kalpos Rihards Fridbergs. Uzsākot sava aicinājuma īstenošanu, jaunais prezidents teic: „Lai gan mēs apzinājāmies, ka šis aicinājums prasīs daudz laika un pūļu, mēs to pieņēmām ar prieku un pateicību. Piedalīties Tā Kunga darbā ir privilēģija. Mēs tiecamies būt darbarīki Viņa rokās, īstenojot Viņa nolūkus.”

Par prezidenta padomniekiem kalpos Jurijs Kovaļevskis un Darels Berijs, kurš kopā ar sievu šobrīd kalpo arī par pilnlaika misionāriem Latvijā.