Latvijas apgabala prezidija augusta vēstījums

Latvijas apgabala prezidija augusta vēstījums

Labdien, dārgie draugi!

Kas es esmu? No kurienes es nāku? Kas notiks, kad pienāks mana nāves diena? Kas man jādara šajā dzīvē? Kāpēc?

Tie ir jautājumi, pie kuriem ikviens no mums savā dzīvē kaut kad ir aizdomājies vai arī aizdomāsies. Patiesi apbrīnojami, ka cilvēce ir tik daudz sasniegusi zinātnē, mākslā, tehnoloģijās, taču tik daudzi no mums dzīvo bez atbildēm uz šiem fundamentālajiem pamatjautājumiem. Tas nozīmē, ka mēs varam paiet kādu savas dzīves ceļa posmu, ko redzam tieši sev priekšā, taču nezinām, kurp šis ceļš galu galā ved un kas mūs sagaida nākotnē.

Vai ir iespējams atrast  atbildes uz šiem jautājumiem?

Bieži vien cilvēki reliģiju saista ar ticību kaut kam nereālam, izdomātam, kam cilvēki izvēlējušies ticēt, lai sevi mierinātu, taču agrāk vai vēlāk viņiem nāksies saskarties ar realitāti jeb patiesību.

Bet kas ir patiesība? Svētajos Rakstos mēs atrodam pavisam īsu, bet kodolīgu formulējumu: Patiesībā ir zināšanas par to, kas ir, un kas bija, un kas nāks (M&D 93:24).

Tas, vai jūs ticat vai nē, neizmaina to realitāti jeb patiesību, kas eksistē, tā eksistē un turpinās eksistēt neatkarīgi no jūsu un mūsu ticības. Ja Radītājs eksistē, tad Viņš eksistē neatkarīgi no tā vai jūs par to esat iepriekš dzirdējuši un vai jūs tam ticat. Taču, ja Viņš eksistē, bet mēs par to nezinām vai arī to noliedzam, mēs tā arī nevarēsim atrast patiesās atbildes uz augstākminētajiem jautājumiem, jo daļu patiesības mēs nezināsim vai ignorēsim.

Zināt patiesību nozīmē zināt patiesos principus un likumus, kas valda šajā (un ne tikai šajā) pasaulē. Zinot Patiesību, mēs varam izvēlēties – vai sekot tai un ievērot to, vai ignorēt. Zinot patiesību, mēs varam uzzināt un sasniegt savu patieso potenciālu. Kas es esmu? Un par ko es varu kļūt?

Vai cilvēks var uzzināt patiesību? Jā, to var uzzināt, un tas ir tieši tas, ko mēs aicinām darīt – meklēt un atrast patiesību, nevis vienkārši kaut ko, kam ticēt! Pat vairāk – patiesību nav iespējams noslēpt! To var mēģināt noslēpt uz kādu laiku, bet patiesību nevar noslēpt no visiem un uz visiem laikiem! Tas vienkārši nav iespējams, jo realitāte jau pastāv, un patiesība ir zināšanas par šo realitāti.

Mēs aicinām jūs pašus lasīt, iepazīties un izvērtēt tās zināšanas, ko Dievs ir atklājis cilvēkiem, un tad izvēlēties – sekot tām vai nē. Sekojiet Jēkaba padomam: „Bet, ja kādam no jums trūkst gudrības, tas lai to lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgi un nepārmezdams, un viņam taps dots.” (Jēkaba vēstule 1:5).

Mēs liecinām jums, ka Dievs eksistē, un Viņš ir mūsu mīlošais Debesu Tēvs. „Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.” (Jāņa 3:16).

Gvido Senkāns
Latvijas Apgabala prezidents