Latvijas apgabala tempļa braucieni 2017. gadā

Latvijas apgabala tempļa braucieni 2017. gadā

2017. gadā Stokholmas templī ir ieplānotas šādas Latvijas apgabala nedēļas:

14. - 18. marts
13. - 17. jūnijs
15. - 19. augusts
31. okt. - 4. nov.

Lai jūs varētu apmeklēt Tā Kunga templi, jums ir jābūt derīgai tempļa apmeklēšanas rekomendācijai. Ja jums tādas nav, lūdzu vērsieties pie sava draudzes prezidenta, lai noskaidrotu, kas nepieciešams, lai to iegūtu.

Ņemiet vērā, ka par savu tempļa apmeklējumu jums ir jāpaziņo savam tempļa braucienu koordinatoram divus mēnešus iepriekš.

Par organizatoriskiem jautājumiem, izmaksām un citiem praktiskiem jautājumiem, lūdzu, vērsieties pie sava draudzes tempļa braucienu koordinatora. Ja nezināt, kurš tas ir, jautājiet draudzes prezidentam vai draudzes lietvedim.