Latvijā viesosies Jēzus Kristus apustulis un Divpadsmit apustuļu kvoruma prezidents Rasels M. Nelsons

Šī gada 22. oktobrī (svētdien) plkst. 11:30 Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Rīgas dievnamā (Lāčplēša ielā 71) visiem Baznīcas locekļiem un interesentiem būs iespēja tikties ar apustuli un Divpadsmit apustuļu kvoruma prezidentu Raselu M. Nelsonu, lai dzirdētu viņa vēstījumu.

Satikt kādu no divpadsmit apustuļiem, kuri ir pravieši un atklājēji, ir reta iespēja, – šī ir tikai ceturtā reize kopš 1993. gada, kad kāds no viņiem viesojas Latvijā. „Lai katrā mūsu Baznīcas stabā paviesotos vismaz viens no apustuļiem, būtu nepieciešami 30 gadi. Tā kā šī iespēja tikties ar apustuli Latvijā patiesi ir īpaša privilēģija!” teic Latvijas apgabala prezidents Gvido Senkāns. 

Rasels M. Nelsons kļuva par apustuli 1984. gadā, un pēc ilgstošas kalpošanas, 2015. gadā tika iesvētīts par Divpadsmit apustuļu kvoruma prezidentu. Pirms aicinājuma Divpadsmit apustuļu kvorumā elders Nelsons kalpoja par staba prezidentu, Baznīcas Svētdienas skolas vispārējo prezidentu, kā arī Baznīcas reģionālo pārstāvi. Viņš ir desmit bērnu tēvs.

Līdztekus kalpošanai Baznīcā, Rasels M. Nelsons ir īstenojis veiksmīgu karjeru medicīnas jomā, kļūstot par starptautiski atzītu ķirurgu un medicīnas pētnieku. Būdams daudzu publikāciju autors un medicīnas mācību grāmatu līdzautors, viņš ir kļuvis par goda biedru daudzās izglītības iestādēs gan ASV, gan citās valstīs. Viņš ir saņēmis daudzus apbalvojumus un atzinības rakstus, tiekot iekļauts pasaules ievērojamāko cilvēku sarakstā.

Uzstājoties iepriekšējā vispārējā konferencē, kas tika pārraidīta no Soltleiksitijas, prezidents Nelsons iedvesmoja auditoriju, daloties savās atziņās par to, kā piesaistīt savā dzīvē Jēzus Kristus spēku: „Jēzus Kristus, atdeva par mums Savu dzīvību ..., lai pavērtu mums ceļu uz dievišķu spēku — spēku, ar kuru pietiek, lai tiktu galā ar mūsdienu slogiem, šķēršļiem un kārdinājumiem. ... Ja jūs tiecaties pēc Tā Kunga spēka savā dzīvē tikpat enerģiski kā slīkstošais, kurš cīnās pēc elpas, cenzdamies iekampt gaisu, jūs iegūsiet Jēzus Kristus dāvāto spēku. Ja Glābējs zinās, ka jūs patiesi vēlaties Viņu sasniegt — ja Viņš varēs sajust, ka jūsu sirds lielākā vēlme ir piesaistīt savā dzīvē Viņa spēku —, jūs saņemsiet Svētā Gara vadību, lai saprastu, ko tieši jums vajadzētu darīt.”

Latvijas apgabala vadītāji aicina visus interesentus izmantot šo reto un iedvesmojošo iespēju — tikties ar apustuli: „Mūsdienās Dievs vēršas pie visiem cilvēkiem caur mūslaiku praviešiem – tāpat kā Viņš to darīja sendienās. Izmantojiet šo iespēju uzklausīt Tā Kunga apustuli, lai saņemtu Dieva norādījumus sev un savai ģimenei!

 

PAPILDUS AVOTI 

Prezidenta Nelsona uzstāšanās Baznīcas vispārējās konferencēs

Prezidenta Nelsona biogrāfija