Laulības, kas ierasktītas debesīs

Laulības, kas ierasktītas debesīs

Par laulību, kas noslēgta debesīs, vairums cilvēku domā kā par retu gadījumu, kad abi partneri ir dziļi iemīlējušies un ārkārtīgi saderīgi. Mēs rosinām, lai visas mūsu laulības tiktu noslēgtas debesīs. Kad vīrietis un sieviete ieiet kādā no mūsu svētajiem tempļiem, lai tiktu laulāti, viņi noslēdz derību (jeb apsola), ka viņi paliks kopā mūžīgi — uz Zemes un debesīs pēc savas nāves, ja paliks uzticīgi viens otram un saviem solījumiem, kas doti Tam Kungam. Tempļa laulībā netiek izmantotas tādas frāzes kā „Līdz nāve jūs šķirs” vai „Kamēr vien jūs dzīvosiet”. Ja mēs turam šos solījumus, arī mūsu bērni kļūst par šī debesu solījuma daļu — viņi tiek mums piesaistīti uz mūžību.

Varāk par šo tēmu varat lasīt
angliski: https://www.lds.org/topics/marriage?lang=eng
vai krieviski: https://www.lds.org/topics/marriage