Lieldienu svinības Liepājas draudzē

Uzruna pasākuma ieskaņā

Šī gada 29. aprīlī Liepājas draudzē tika svinētas Lieldienas. Draudzes locekļi un pilna laika misionāri bija sarūpējuši brīnišķīgu muzikālo programmu. Kā bērni tā pieaugušie dziedāja, spēlēja dažādus mūzikas instrumentus, lasīja pašu sarakstītu dzeju. Gremdējāmies atmiņās par Kristus pēdējās nedēļas uz zemes notikumiem, ciešanām un brīnumaino augšāmcelšanos. Uz kopējā mielastu galda, atgādinot par Kristus veikto upuri, bija novietots sūnu paugurs ar trīs krustiem, zem kuriem atradās atvērtā kapa atveids.

Māsas bija ieguldījušas lielu darbu dekorāciju izgatavošanā un dekorēšanā, padarot pasākuma norises telpu dzīvāku, akcentējot tieši Kristus augšāmcelšanās, dzīvības spēku caur ziedu motīviem gaišos toņos un plaukstošiem koku zariņiem.

Uz Lieldienu svinībām bija sanākuši vairāk kā pus simts cilvēku un daudzi arī palika uz telpu sakārtošanu un uzkopšanu.