Mājas un ģimene

Mājas un ģimene

Laime ģimenes dzīvē vislabāk ir sasniedzama, kad tā balstās uz Tā Kunga Jēzus Kristus mācībām. Veiksmīgas laulības un ģimenes tiek nodibinātas un saglabātas, ja tās balstās uz tādiem principiem kā ticība, lūgšana, grēku nožēlošana, piedošana, cieņa, mīlestība, līdzjūtība, darbs un veselīga atpūta.'

Ģimene ir galvenā Dieva plānā

„Neviens panākums nespēj kompensēt neveiksmi mājas dzīvē.” –Deivids O. Makeijs

Nebūs pārspīlējums teikt, ka cilvēkam, kurš nācis no mīlošas, atbalstošas ģimenes, dzīvē ir lielas priekšrocības. Daudzi cilvēki gūst sekmes, kaut arī viņi nākuši no ne īpaši ideālām ģimenēm, taču, ja tiek apmierinātas mūsu pamatvajadzības, ja zinām, ka vecāki mūs mīl, un apgūstam dzīves mācības savā ģimenē, ir daudz vieglāk pārvarēt visas ikdienas dzīves grūtības. Arī kā pieaugušie — mēs vēlamies, lai mūsu ģimene būtu laimīga.

Tā nav nejaušība. Dievs mūs ir organizējis ģimenēs, lai mēs varētu augt laimē un drošībā un lai mēs varētu mācīties nesavtīgi mīlēt citus — tā ir patiesa prieka atslēga. Ģimene ir vislabākā vieta, kur mācīties mīlēt citus tā, kā Debesu Tēvs mīl ikvienu no mums.

Dieva Baznīca pastāv, lai palīdzētu ģimenēm iegūt mūžīgas svētības. Mēs ticam, ka vislielākā svētība, ko Viņš mums sniedz, ir iespēja atgriezties dzīvot pie Viņa debesīs kopā ar mūsu ģimenēm. Mēs pildām mūsu Debesu Tēva gribu, jo tā mēs varam izpelnīties šo svētību.

Mēs visi esam daļa no Dieva ģimenes

Kad mēs kādu Baznīcas locekli saucam — „brāli Krūmiņ” vai „māsa Bērziņa”, mēs patiešām tā domājam. Mēs ticam, ka katrs no mums — tostarp tie, kuri nav mūsu Baznīcas locekļi — ir mūsu Debesu Tēva dēls vai meita burtiskā nozīmē ( Ebrejiem 12:9), un līdz ar to mēs esam Debesu brāļi un māsas. Pirms nākšanas uz Zemes, esot mūžīgajā ģimenē, mūs mīlēja un mācīja mūsu Debesu Tēvs. Tādēļ mūs vieno saites, kas stiepjas viņpus šīs dzīves. Padomā par to — ja tu tiešām domātu par savu kaimiņu vai darba kolēģi kā par savu brāli vai māsu, vai tu izturētos pret viņu citādāk? Tāpat arī zināšanas par to, ka mūsu zemes ģimenei ir mūžīga nozīme, var mums palīdzēt labāk izturēties pret citiem.

Ģimenes — pirmajā vietā

Iespējams, mēs esam tie laimīgie, kuri ir uzauguši laimīgā, drošā, divu mīlošu vecāku ģimenē. Iespējams, ka tā nebija, un bērnība bija grūta, bez mīlestības un atbalsta, pēc kā ilgojāmies. Arī kā pieaugušie — mēs vēlamies, lai mūsu ģimene būtu laimīga. Ne vienmēr ir viegli dzīvot ģimenē saticīgi, taču Dieva atjaunotajā baznīcā tiek uzskatīts, ka laulība un ģimene ir sabiedrības vissvarīgākā vienība laikā un mūžībā.

Cilvēki, kuri ir pārdzīvojuši kādu katastrofu, nekad nesaka: „Viss, par ko es spēju domāt zemestrīces laikā, bija mans bankas konts.” Viņi gandrīz vienmēr saka: „Es domāju tikai par savu sievu un bērniem.” Lai mēs sāktu apzināties šo patiesību, labāk būtu, lai katastrofa nebūtu nepieciešama. Tomēr pārāk bieži mēs pieļaujam, ka mūsu uzmanību novērš naudas pelnīšana, dzīšanās pēc izpriecām vai pat to cilvēku vajadzības, kuri nav mūsu ģimenes locekļi. Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcā ģimenes ir pirmajā vietā.

Laimīgas ģimenes pamats uz Zemes

Kad nākamreiz tu vēlēsies uzkliegt savam pusaugu dēlam par kaut ko, pavaicā sev: „Ko Kristus vēlētos, lai es darītu?”

Laime ģimenē visdrīzāk tiks sasniegta, kad tā balstīsies uz Jēzus mācībām. Tas nozīmē būt nesavtīgiem, godīgiem, uzticamiem, mīlošiem un apveltītiem ar daudziem citiem tikumiem, nemaz neminot daudz pūļu. Mīloša un laimīga ģimene nerodas nejauši.

Padomāsim par savu ģimeni. Bija reizes, kad mēs bijām laimīgi, un reizes, kad tādi nebijām. Kas bija paši laimīgākie brīži? Visdrīzāk tie bija brīži, kad mēs jutāmies mīlēti. Kad mūsu tētis raudāja, jo bijām slimi. Kad mēs redzējām savus vecākus smejamies un smaidām un varējām redzēt, cik ļoti viņi mīl viens otru. Kad mana māsa sasita ar mani plaukstas par vārtu gūšanu vai otrādi. Kad es izsitu logu un mani vecāki man piedeva, nevis kliedza uz mani. Kad mašīna noslīdēja no ceļa sniega vētras laikā un mūsu ģimenei bija jāiet vairākus kilometrus, lai saņemtu palīdzību. Mēs sadevāmies rokās un dziedājām, lai ātrāk paietu laiks. Mūsu ģimene ķērās pie darba un palīdzēja kādam izkļūt no sniega. Mana ģimene līdzpārdzīvoja manas vidusskolas mūzikla dēļ, kaut arī es biju tikai skatuves strādnieks. Iespējams, mūsu ģimene kopīgi lūdza, dziedāja dziesmas vai apmeklēja baznīcu. Mēs varam no jauna radīt šos laimīgos brīžus savā ģimenē un laulībā. Ja mūsu ģimenē nebija daudz šādu laimīgu brīžu, kad mēs bijām jauni, tad mēs vēlamies, lai nākotnē būtu citādi.

Ģimenes mūs sagatavo mūžīgajai dzīvei

Padomā par lomām, kādas mums ir vai būs ģimenē, un atbildību, kas saistīta ar katru no tām. Vecākiem, dzīvesbiedriem, brāļiem un māsām, un pat maziem bērniem ir daudz darāmā. Pūliņi, ko mēs veltījam savas ģimenes stiprināšanai, ir visgrūtākais un visnozīmīgākais darbs, ko ikviens no mums veiks uz Zemes. Mierīgas gaisotnes uzturēšana mājās un citu cilvēku vajadzību likšana pirmajā vietā ļauj mums pilnveidoties, un nav nekāds brīnums, ka reizēm tas var būt nogurdinoši. Dievs ir paredzējis, ka mēs tiksim pārbaudīti, lai mēs varētu augt un pilnveidot prasmes, ko mēs nevarētu apgūt nekādā citādā veidā — tādas prasmes kā pacietība un nesavtība, kas mums palīdzēs kļūt līdzīgākiem Dievam, un mūs sagatavos dzīvei kopā ar mūsu ģimenēm visā mūžībā.

Mums nevajadzētu zaudēt drosmi. Lai cik ļoti mēs censtos, mūsu laulība un ģimene nebūs perfekta. Taču, ja mēs to balstām uz Kristus mācītiem principiem, tostarp ticību, lūgšanu, grēku nožēlošanu, piedošanu, cieņu, mīlestību, līdzjūtību, darbu un veselīgu atpūtu, mājas var būt patvēruma, miera un milzīga prieka vieta.